Cangen Merched y Wawr Mynach a’r Cylch
Croeso i gangen Merched y Wawr Mynach a’r Cylch. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Jane Jenkins

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Mynach a’r Cylch yn Casglu Sbwriel

Bu aelodau Cangen Mynach a’r Cylch yn brysur iawn yn casglu sbwriel yn ddiweddar i gefnogi prosiect y Llywydd Cenedlaethol, Meirwen Lloyd. Y nod yw i gasglu 6000 o fagiau  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Mynach a’r Cylch yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Cyflwyno Tarian y diweddar Mair Kitchener Davies i Gangen Mynach a’r Cylch

Enid Evans, Llywydd Rhanbath Ceredigion yn cyflwyno tarian y diweddar Mair Kitchener Davies am gynnydd aelodaeth i Mair Davies, Jane Jenkins, Eiry Jones a Nestsa Roberts o gangen Mynach a’r  …Darllen mwy  »

Band y Gegin Cangen Mynach

Bu aelodau band  cangen Mynach yn perfformio yn neuadd Llanafan ar wahoddiiad y gangen i’r Eisteddfod Ffug ddechrau Mawrth. Cafwyd noson hwyliog dros ben a phawb wedi paratoi’n drylwyr  a  …Darllen mwy  »
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

   • Awst

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

 • Cangen Mynach a'r Cylch - Rhanbarth Ceredigion
  Man cyfarfod: Ysgol Mynach - 7.30 nos Fawrth bob pythefnos

  Rhaglen 2019-2020

  2019
  Medi 1af - Arddangosfa a Te ar y cyd gyda CFfI Trisant yn Neuadd Lisburne Llanafan (rhwng 2 a 5yp)
  Medi 15fed - Te'r Dathlu yn y Conrah, Ffosrhydgaled
  Medi 24ain - Melysion Mam gyda Non Elias
  Hydref 8fed - Noson yng nghwmni Wil Griffiths
  Hydref 22ain - Ymweld a'r Archidy (5.30)
  Tachwedd 5ed - Brocera gyda Gwawr Davies
  Tachwedd 19eg Noson yng nghwmni Geraint Morgan
  Tachwedd 23 ain - Cinio'r Dathlu yng Ngwesty'r Hafod
  Rhagfy 3ydd - Noson yn Eglwys Ysbyty Cynfyn yng nghwmni Aelodau Genau'r Glyn, Llanfarian a Thregaron - Bois y Fro yn diddanu

  2020
  Ionawr 15fed - Panto Peter Pan - Theatre y Werin (nos Fercher)
  Ionawr 21ain - Harddwch Christa
  Chwefror 4ydd - Ar Werth gyda Iestyn Leyshon
  Chwefror 18fed - Noson Gymdeithasol
  Mawrth 3ydd - Cawl Gwyl DDewi yn Neuadd Ysgol Syr John Rhys
  Mai 9fed - Trip i'r Ysgwrn ac Amgueddfa Lloyd George
  Awst 1-8 - Eisteddfod Genedlaethol Cymru Ceredigion yn Nregaron

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd :
  Jane Jenkins
  Faengrach, Pontarfynach, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4QU
  01970 890 303
  Officer Photo
  Llywydd:
  Eirlys Morgan
  Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
  01974 251 610
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Elizabeth Evans
  Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
  01970 832 745
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jacqueline Edwards
  Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB
  01974 251 645
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285