Cangen Merched y Wawr Mynach a’r Cylch
Croeso i gangen Merched y Wawr Mynach a’r Cylch. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Jane Jenkins

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cyflwyno Tarian y diweddar Mair Kitchener Davies i Gangen Mynach a’r Cylch

Enid Evans, Llywydd Rhanbath Ceredigion yn cyflwyno tarian y diweddar Mair Kitchener Davies am gynnydd aelodaeth i Mair Davies, Jane Jenkins, Eiry Jones a Nestsa Roberts o gangen Mynach a’r Cylch. Daethant hefyd yn ail ar draws canghennau/clybiau’r De gan dderbyn tystysgrif a roset arbennig dathlu’r ‘Aur’.

Enid Evans, Llywydd Rhanbath Ceredigion yn cyflwyno tarian y diweddar Mair Kitchener Davies am gynnydd aelodaeth i Mair Davies, Jane Jenkins, Eiry Jones a Nestsa Roberts o gangen Mynach a'r cylch. Daethant hefyd yn ail ar draws canghennau/clybiau'r De gan dderbyn tystysgrif a roset arbennig dathlu'r 'Aur'.

Enid Evans, Llywydd Rhanbath Ceredigion yn cyflwyno tarian y diweddar Mair Kitchener Davies am gynnydd aelodaeth i Mair Davies, Jane Jenkins, Eiry Jones a Nestsa Roberts o gangen Mynach a’r cylch. Daethant hefyd yn ail ar draws canghennau/clybiau’r De gan dderbyn tystysgrif a roset arbennig dathlu’r ‘Aur’.

 

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
Man cyfarfod : Ysgol Mynach – 7.30 y.h.
Rhaglen
2017
Medi 5ed – Undeb Amaethwyr Cymru – Mared Rand Jones.
Medi 19eg – Cwis gyda John Jones ynghyd â Changen Llanfarian.
Hydref 3ydd – Noson yng nghwmni Cynthia Edwards a’r Dysgwyr yn Ysgol Syr John Rhys
gyda Côr Cyd.
Hydref 17eg – Teithiau Tango – Aled Rees.
Hydref 31ain – Aloe Vera gyda Manon Reynolds.
Tachwedd 7fed – Ymuno â Changen Melindwr – Cwis.
Tachwedd 19eg – Cinio Nadolig yng nghwmni Sandra Morris Jones.
Rhagfyr 5ed – Noson yn Eglwys Ysbyty Cynfyn yng nghwmni canghennau Aberystwyth a Rhydypennau gyda Merched Soar yn diddanu.

2018
Ionawr 10fed – Panto – “Cinderella “
Ionawr 30ain – Popty Bach y Wlad – Enfys Wyse.
Chwefror 13eg – Mynd i Libanus, Borth.
Chwefror 27ain – Cawl Gŵyl Ddewi gyda Bois y Rhedyn.
Mawrth 12ed – Ymuno â Changen Llangwyryfon – “Pethau Olyv”
Mai 15ed – Crefftau’r Bwthyn – Glesni Haf.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd :
Jane Jenkins
Faengrach, Pontarfynach, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4QU
01970 890 303
Officer Photo
Llywydd:
Eirlys Morgan
Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
01974 251 610
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Elizabeth Evans
Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
01970 832 745
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards ac Olwen Jones
JE; Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB / OJ; Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)
01974 251 645 (JE); 01974 251 248 (OJ)
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
Lowri Steffan
E-bost: lowri@clybiaugwawr.cymru
07977 408 730
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
Angharad Gwilliam
angharadclybiaugwawr@btinternet.com
07796 265 103