Cangen Merched y Wawr Mynach a’r Cylch
Croeso i gangen Merched y Wawr Mynach a’r Cylch. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Anita Owen

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cyflwyno Tarian y diweddar Mair Kitchener Davies i Gangen Mynach a’r Cylch

Enid Evans, Llywydd Rhanbath Ceredigion yn cyflwyno tarian y diweddar Mair Kitchener Davies am gynnydd aelodaeth i Mair Davies, Jane Jenkins, Eiry Jones a Nestsa Roberts o gangen Mynach a’r Cylch. Daethant hefyd yn ail ar draws canghennau/clybiau’r De gan dderbyn tystysgrif a roset arbennig dathlu’r ‘Aur’.

Enid Evans, Llywydd Rhanbath Ceredigion yn cyflwyno tarian y diweddar Mair Kitchener Davies am gynnydd aelodaeth i Mair Davies, Jane Jenkins, Eiry Jones a Nestsa Roberts o gangen Mynach a'r cylch. Daethant hefyd yn ail ar draws canghennau/clybiau'r De gan dderbyn tystysgrif a roset arbennig dathlu'r 'Aur'.

Enid Evans, Llywydd Rhanbath Ceredigion yn cyflwyno tarian y diweddar Mair Kitchener Davies am gynnydd aelodaeth i Mair Davies, Jane Jenkins, Eiry Jones a Nestsa Roberts o gangen Mynach a’r cylch. Daethant hefyd yn ail ar draws canghennau/clybiau’r De gan dderbyn tystysgrif a roset arbennig dathlu’r ‘Aur’.

 

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

   • Awst

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

 • Man cyfarfod : Ysgol Mynach – 7.30 y.h.
  Rhaglen 2018 - 2019

  2018
  Medi 4ydd – Pwythau Pisgah - Menna Lewis
  Medi 22ain – Trip i Amgueddfa Wlân Cymru - Te prynhawn Tŷ Te Cenarth
  Hydref 2ail – Noson yng nghwmni Wyn Melville JOnes
  Hydref 16eg – Ymweld a'r Llyfrgell Genedlaethol - cwrdd am 4.00 o'r gloch
  Hydref 24ain - Galwad CYnnar - Gerallt Pennant yng Nghapel Mynach - agored i bawb gyda Chymdeithas y Paith a Chwmystwyth
  Hydref 30ain - Anrhegaron gyda David a Nerys Bennett
  Tachwedd 13feg – Beiciau Gwaed Cymru - Graham Jones
  Tachwedd 23ain – Cinio Nadolig - Half Way Pisgah.
  Rhagfyr 4ydd – Naws y Nadolig - Eglwys Ysbyty Cynfyn gyda Changhennau Llangwyryfon a Thregaron - Adloniant: Harmony

  2019
  Ionawr 9fed – Panto – Aladin
  Ionawr 15fed – 3N Gwallt - Carys Haf
  Ionawr 29ain - Seiat Holi
  Chwefror 12fed – Jams a Siytni
  Chwefror 27ain – Cawl Gŵyl Ddewi gyda Parti Camddwr
  Mai 14eg – Blodau'r Bedol - Donald Morgan

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd :
  Jane Jenkins
  Faengrach, Pontarfynach, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4QU
  01970 890 303
  Officer Photo
  Llywydd:
  Eirlys Morgan
  Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
  01974 251 610
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Elizabeth Evans
  Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
  01970 832 745
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jacqueline Edwards ac Olwen Jones
  JE; Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB / OJ; Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)
  01974 251 645 (JE); 01974 251 248 (OJ)
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Lowri Steffan
  E-bost: lowri@clybiaugwawr.cymru
  07977 408 730
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Angharad Gwilliam
  angharadclybiaugwawr@btinternet.com
  07796 265 103