Cangen Merched y Wawr Mynachlogddu
Croeso i gangen Merched y Wawr Mynachlogddu. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Nia Phillips

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Newyddion Cangen Mynachlogddu

Aelodau o gangen Mynachlogddu yn ymweld a swyddfa Heddlu Dyfed Powys yn Aberteifi yng nghwmni PC Esther Davies sy`n swyddog troseddau cefn gwlad yng Ngheredigion.  Aelodau o`r gangen yn mwynhau  …Darllen mwy  »

Taith dechrau tymor newydd i Gangen Mynachlogddu.

  Taith dechrau tymor newydd i Gangen Mynachlogddu. Ymweld ag Aberporth ac Aberystwyth.  
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

 • Man cyfarfod : Festri Bethel – Nos Iau am 7.30 y.h.

  Rhaglen
  2018
  Medi 15fed – Taith i Min y Môr Aberporth cartref Haf Margarette Hughes ac ymlaen i Aberystwyth.
  Hydref 3ydd - Ymweld â MyW Maenclochog
  Hydref 5ed - Cyfarfod Blynyddol Llwyngwair
  Hydref 11eg – Eirwen Robinson - Cwiltio
  Tachwedd 9fed – Cwis Hwyl Cenedlaethol - Caffi Beca
  Tachwedd 11eg - Pwyllgor Rhanbarthol - Canolfan Gymunedol Clydau
  Tachwedd 17eg - Ffair Nadolig Fictorianaidd Castell Picton (dydd Sadwrn)
  Rhagfyr 4ydd – Nyrsys - Theatre Genedlaethol Cymru - Theatr Mwldan
  Rhagfyr 13eg - Noson Gwis Hwyliog yng nghwmni Katrina Jenkins a Mair Thomas

  2019
  Ionawr 10fed - Delun Gibby, Archeolegwr Cymunedol, Parc Cenedlaethol Sir Benfro
  Chwefror 5ed – Ymweld â Changen Barti Ddu
  Chwefror 11eg Pwyllgor Rhanbarth, Festri Bethel, Mynachlog-ddu
  Chwefror 14eg Ymweld â Swyddfeydd Heddlu Dyfed Powys, Aberteifi
  Mawrth 1af – (nos Wener) Noson Gawl
  Mawrth 16eg – Cinio Llywydd y De - Gwesty'r Cliff, Gwbert
  Ebrill 11eg – Ymweld â Theatre Mwldan - Cwmni Theatre Llandudoch
  Ebrill 15fed - Pwyllgor Rhanbarth - Neuadd Casnewydd Bach
  Mai 9ed - Cyfarfod Blynyddol

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Bethan Griffiths
  Blaendyffryn, Mynachlog-ddu, Clunderwen, Sir Benfro SA66 7SE
  01994 419 745
  Officer Photo
  Llywydd:
  Ann Howells
  Waun Fach, Hermon, Glog, Sir Benfro SA36 ODT
  01239 831 551
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Ann Siriol Davies
  Fferm y Capel, Mynachlogddu, Clunderwen, Sir Benfro SA66 7RU
  01994 419 268
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Susan Carey
  Waunwhiod, Trefdraeth, Sir Benfro SA42 0QG
  01239 820 822
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  E- bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Angharad Gwilliam
  E-bost: angharadclybiaugwawr@btinternet.com
  07796 265 103
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Lowri Steffan
  E-bost: lowri@clybiaugwawr.cymru
  07977 408 730