Cangen Merched y Wawr Mynachlogddu
Croeso i gangen Merched y Wawr Mynachlogddu. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Nia Phillips

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Taith dechrau tymor newydd i Gangen Mynachlogddu.

 

Taith dechrau tymor newydd i Gangen Mynachlogddu.

Ymweld ag Aberporth ac Aberystwyth.

 

Gweld pob cofnod Nesaf
Man cyfarfod : Festri Bethel – Nos Iau am 7.30 y.h.

Rhaglen
2018
Medi 15fed – Taith i Min y Môr Aberporth cartref Haf Margarette Hughes ac ymlaen i Aberystwyth.
Hydref 3ydd - Ymweld â MyW Maenclochog
Hydref 5ed - Cyfarfod Blynyddol Llwyngwair
Hydref 11eg – Eirwen Robinson - Cwiltio
Tachwedd 9fed – Cwis Hwyl Cenedlaethol - Caffi Beca
Tachwedd 11eg - Pwyllgor Rhanbarthol - Canolfan Gymunedol Clydau
Tachwedd 17eg - Ffair Nadolig Fictorianaidd Castell Picton (dydd Sadwrn)
Rhagfyr 4ydd – Nyrsys - Theatre Genedlaethol Cymru - Theatr Mwldan
Rhagfyr 13eg - Noson Gwis Hwyliog yng nghwmni Katrina Jenkins a Mair Thomas

2019
Ionawr 10fed - Delun Gibby, Archeolegwr Cymunedol, Parc Cenedlaethol Sir Benfro
Chwefror 5ed – Ymweld â Changen Barti Ddu
Chwefror 11eg Pwyllgor Rhanbarth, Festri Bethel, Mynachlog-ddu
Chwefror 14eg Ymweld â Swyddfeydd Heddlu Dyfed Powys, Aberteifi
Mawrth 1af – (nos Wener) Noson Gawl
Mawrth 16eg – Cinio Llywydd y De - Gwesty'r Cliff, Gwbert
Ebrill 11eg – Ymweld â Theatre Mwldan - Cwmni Theatre Llandudoch
Ebrill 15fed - Pwyllgor Rhanbarth - Neuadd Casnewydd Bach
Mai 9ed - Cyfarfod Blynyddol

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Bethan Griffiths
Blaendyffryn, Mynachlog-ddu, Clunderwen, Sir Benfro SA66 7SE
01994 419 745
Officer Photo
Llywydd:
Ann Howells
Waun Fach, Hermon, Glog, Sir Benfro SA36 ODT
01239 831 551
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Ann Siriol Davies
Fferm y Capel, Mynachlogddu, Clunderwen, Sir Benfro SA66 7RU
01994 419 268
Officer Photo
Trysorydd:
Susan Carey
Waunwhiod, Trefdraeth, Sir Benfro SA42 0QG
01239 820 822
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E- bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Angharad Gwilliam
E-bost: angharadclybiaugwawr@btinternet.com
07796 265 103
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Lowri Steffan
E-bost: lowri@clybiaugwawr.cymru
07977 408 730