Cangen Merched y Wawr Mynachlogddu
Croeso i gangen Merched y Wawr Mynachlogddu. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Bethan Griffiths

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Taith dechrau tymor newydd i Gangen Mynachlogddu.

 

Taith dechrau tymor newydd i Gangen Mynachlogddu.

Ymweld ag Aberporth ac Aberystwyth.

 

Gweld pob cofnod
Man cyfarfod : Festri Bethel – 7.30 y.h.

Rhaglen
2017
Medi 14eg – Noson yng nghwmni Sue Carey, Angharad Booth-Taylor ac Elizabeth John ‘Tri Peth .....’
Hydref 5ed - Angela Skyme – ‘Hetiau’.
Hydref 12ed – Gwobrau Shwmae Sir Benfro. Llyfr Lloffion y gangen yn y 3 terfynol’
Tachwedd 9fed – Coginio gyda Janet Harries.
Tachwedd 10fed (nos Wener) – Cwis Cenedlaethol Merched y Wawr yn Caffi Beca.
Rhagfyr 8fed – Cinio Nadolig y gangen.

2018
Ionawr 10fed (nos Fercher) – Terwyn Tomos – 3 Lle. Noson agored i bawb.
Chwefror 8fed – Grug Fussell – Nyrs y galon.
Mawrth 1af – Dydd Gŵyl Dewi- Cawl yn y Festri.
Mawrth 8fed – Cyfarfod Blynyddol.
Ebrill 12ed – Aneirin a Terwyn Davies. Cangen Tegryn yn ymuno â ni.
Mai 12ed (Sadwrn) – Taith i Eglwys Henllan

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Bethan Griffiths
Blaendyffryn, Mynachlog-ddu, Clunderwen, Sir Benfro SA66 7SE
01994 419 745
Officer Photo
Llywydd:
Ann Howells
Waun Fach, Hermon, Glog, Sir Benfro SA36 ODT
01239 831 551
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Ann Siriol Davies
Fferm y Capel, Mynachlogddu, Clunderwen, Sir Benfro SA66 7RU
01994 419 268
Officer Photo
Trysorydd:
Susan Carey
Waunwhiod, Trefdraeth, Sir Benfro SA42 0QG
01239 820 822
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E- bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Angharad Gwilliam
E-bost: angharadclybiaugwawr@btinternet.com
07796 265 103
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Lowri Steffan
E-bost: lowri@clybiaugwawr.cymru
07977 408 730