Cangen Merched y Wawr Mynachlogddu
Croeso i gangen Merched y Wawr Mynachlogddu. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Nia Phillips

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Mynachlogddu yn ymweld â Henllan

Lluniau o daith y gangen i ardal Henllan.

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
Man cyfarfod : Festri Bethel – Nos Iau am 7.30 y.h.

Rhaglen 2019-2020

2019
Medi 21ain – Taith i Siopa yng Nhastell Newydd Emlyn. Ymweld â Gwersyll Carcharwyr a Gwinoedd Celteg, Henllan
Hydref 10fed - Sarah Edwards - Pilates
Tachwedd 8fed - Cwis Cenedlaethol - Caffi Beca
Tachwedd 11eg - Pwyllgor Rhanbarth
Tachwedd 14eg – Delun Gibby, Archeolegwr Cymunedol, Parc Cenedlaethol Sir Benfro
Rhagfyr 12fed - Creu Addurn Nadolig

2020
Ionawr 9fed - Ann Howells - Crefft Llyfr
Chwefror 13eg - Frank Barnett "Ifaciwi" Noson Agored i Bawb
Chwefror 10fed - Pwyllgor Rhanbarth, Festri Capel Nebo, Efailwen
Mawrth 12fed - Lynette Pickersgill - Fascinators
Mawrth 27ain - Ymweld â Rocesi Bro Waldo
Mawrth 28ain - Cinio Llywydd y De - Nant-y-ffin, Llandissilio
Ebrill 23ain – Cyfarfod blynyddol
Ebrill 20fed - Pwyllgor Rhanbarth - Festri Capel Tabor

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Bethan Griffiths
Blaendyffryn, Mynachlog-ddu, Clunderwen, Sir Benfro SA66 7SE
01994 419 745
Officer Photo
Llywydd:
Ann Howells
Waun Fach, Hermon, Glog, Sir Benfro SA36 ODT
01239 831 551
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Ann Siriol Davies
Fferm y Capel, Mynachlogddu, Clunderwen, Sir Benfro SA66 7RU
01994 419 268
Officer Photo
Trysorydd:
Susan Carey
Waunwhiod, Trefdraeth, Sir Benfro SA42 0QG
01239 820 822
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E- bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Angharad Gwilliam
E-bost: angharadclybiaugwawr@btinternet.com
07796 265 103
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Lowri Steffan
E-bost: lowri@clybiaugwawr.cymru
07977 408 730