Cangen Merched y Wawr Mynytho
Croeso i gangen Merched y Wawr Mynytho. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Mair Owen

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Dyma lun o gangen Merched y Wawr Mynytho gyda’r bagiau ac wedi bod yn dathlu Gwyl Ddewi yn Taro Deg Pwllheli diwedd Mawrth gyda Dewi Pws a Rhiannon yn wr  …Darllen mwy  »

Buddugwyr Chwist Dwyfor

Llongyfarchiadau i Meryl a Catherine a ddaeth yn fuddugol yng Nghyrfa Chwist Rhanbarth Dwyfor.

Ffion Pwyth Pistyll yn ymweld â Changen Mynytho

Ar noson gyntaf y tymor, cawsom noson gartrefol braf yn gwrando ar Ffion – Pwyth Pistyll yn sgwrsio am sut yr oedd ganddi ddiddordeb mewn gwnïo yn blentyn. Tyfodd hyn  …Darllen mwy  »
Cangen Mynytho
Rhanbarth Dwyfor
Man Cyfarfod: Neuadd Mynytho
7.00 3ydd Nos Lun y mis

2018
Medi 17eg – Byd y Teledu – Mali Parry-Jones
Hydref 15fed – Ymweld ag Amgueddfa Forwrol Nefyn
Tachwedd 19eg – Dementia a’r Gymuned – Edwin Humphreys
Rhagfyr 3ydd – Cinio Nadolig

2019
Ionawr 21ain – Llythyrau ‘Merica Wendy Lloyd Jones
Chwefror 18fed – Creu Cerdyn Menna Jones
Mawrth 18fed – Dathlu Gŵyl Ddewi
Ebrill 15fed – Cartre'r Pwyliaid Eryl Williams
Mai 20fed – Be fu'ch lliw? Sonia Williams
Mehefin 17eg - Trip

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Mair Owen
Nant, Mynytho, Pwllheli, Gwynedd LL53 7SG
01758 713 563
Officer Photo
Llywydd:
Elizabeth Williams
Y Felin, Llwyndyrus, Pwllheli, Gwynedd LL53 6NG
01758 750 280
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Catherine Morris
Rhydolion, Llangian, Pwllheli, Gwynedd LL53 7LR
01758 712 342
Officer Photo
Trysorydd:
Christine Jones
Cwmwd, Erwenni, Yr Ala, Pwllheli, Gwynedd LL53 5RH
01758 614 180
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883