Cangen Merched y Wawr Mynytho
Croeso i gangen Merched y Wawr Mynytho. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Fflur Rees Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Dyma lun o gangen Merched y Wawr Mynytho gyda’r bagiau ac wedi bod yn dathlu Gwyl Ddewi yn Taro Deg Pwllheli diwedd Mawrth gyda Dewi Pws a Rhiannon yn wr  …Darllen mwy  »

Buddugwyr Chwist Dwyfor

Llongyfarchiadau i Meryl a Catherine a ddaeth yn fuddugol yng Nghyrfa Chwist Rhanbarth Dwyfor.

Ffion Pwyth Pistyll yn ymweld â Changen Mynytho

Ar noson gyntaf y tymor, cawsom noson gartrefol braf yn gwrando ar Ffion – Pwyth Pistyll yn sgwrsio am sut yr oedd ganddi ddiddordeb mewn gwnïo yn blentyn. Tyfodd hyn  …Darllen mwy  »
Cangen Mynytho
Rhanbarth Dwyfor
Man Cyfarfod: Neuadd Mynytho
7.00 3ydd Nos Lun y mis

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Fflur Rees Jones
China, Mynytho, Pwllheli, Gwynedd LL53 7RN
01758 741 158
Officer Photo
Llywydd:
Gwladys Thomas
Carrog, Llangwnadl, Pwllheli, Gwynedd LL53 8NL
01758 730 670
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Meryl Davies
Nyffryn, Dinas, Pwllheli, Gwynedd LL53 8ST
01758 770 691
Officer Photo
Trysorydd:
Gwyneth Griffiths
Dolydd, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd LL53 6NX
01766 810 610
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883