Cangen Merched y Wawr Mynytho
Croeso i gangen Merched y Wawr Mynytho. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Fflur Rees Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Ffion Pwyth Pistyll yn ymweld â Changen Mynytho

Ar noson gyntaf y tymor, cawsom noson gartrefol braf yn gwrando ar Ffion – Pwyth Pistyll yn sgwrsio am sut yr oedd ganddi ddiddordeb mewn gwnïo yn blentyn.

Tyfodd hyn wrth i Ffion fynychu Ysgol Uwchradd Botwnnog ac yna Coleg Meirion Dwyfor.
Mae Ffion yn awr wedi agor siop yn Pwllheli ac mae wedi  bod yn brysur iawn ers iddi agor, a bydd yn mynd o amgylch fel hyn I ddangos ei gwaith sydd yn werth ei weld.

Gall wneud eitem ar gyfer unrhyw achlysur. Mae ganddi wefan ,rhag ofn y buasai unrhyw un a diddordeb gweld beth sydd ganddi.   http://pwyth-pistyll.webnode.com/

Dyma lun o Ffion a hefyd aelodau Mynytho yn edrych beth maent yn mynd i brynu

Dyma lun o Ffion a hefyd aelodau Mynytho yn edrych beth maent yn mynd i brynu

Pwyth Pistyll

Ffion – Pwyth Pistyll

 

Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Ebrill

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

 • Cangen Mynytho
  Rhanbarth Dwyfor
  Man Cyfarfod: Neuadd Mynytho
  7.00 3ydd Nos Lun y mis

  2019
  Medi 16 - Sgwrs am waith y ffotograffydd, Eryl Jones
  Hydref 21 - Glasu
  Tachwedd 18 - Noson grefftau'r Nadolig
  Rhagfyr 16 - Parti Nadolig

  2020
  Ionawr 20 - Non Mererid Jones - Bywyd a Gwaith Jim Parc Nest
  Chwefror 17 - Noson yng nghwmni Tegid Rhys
  Mawrth 16 - Digwyddiad Gŵyl Ddewi
  Ebrill 20 - John Dilwyn Jones
  Mai 18 - Beics Bermo
  Mehefin 15 - Taith flynyddol

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Fflur Rees Jones
  China, Mynytho, Pwllheli, Gwynedd LL53 7RN
  01758 741 158
  Officer Photo
  Llywydd:
  Gwladys Thomas
  Carrog, Llangwnadl, Pwllheli, Gwynedd LL53 8NL
  01758 730 670
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Meryl Davies
  Nyffryn, Dinas, Pwllheli, Gwynedd LL53 8ST
  01758 770 691
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Gwyneth Griffiths
  Dolydd, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd LL53 6NX
  01766 810 610
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883