Cangen Merched y Wawr Nantgaredig a’r Cylch
Croeso i gangen Merched y Wawr Nantgaredig a’r Cylch. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Elsie Griffiths

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hanes Cangen Nantgaredig yn Llundain

Aeth Merched y Wawr Pontargothi am benwythnos byr i Lundain. Ar ôl cyrraedd tua hanner dydd yn y gwesty. Aethom am dro ar hyd Afon Tafwys, tuag at Tower Bridge. Cawsom brathiad i’w fwyta cyn gwneud ein ffordd i’r Shard. Wel ar ôl llawer o gerdded fe aethom i fyny a mwynhau’r olygfa ffurflen 64 medr o uchder. Yr adeilad uchaf yn Ewrop.

Wrth edrych i lawr o’r llawr uchaf gyda golygfa 360 gradd, roedd y fflatiau a’r swyddfeydd fel lego a pobl fel pryfed. “Gwnewch yn siŵr eich bod yn mynd pan fydd tywydd braf” gan fod y llawr uchaf yn agored i’r elfennau drwy gydol y flwyddyn.

Ar ôl coctel neu ddau, roedd yn bryd i ni gael rhywbeth yw fwyta. Lle bwyta yn yr Ardd Gorchudd cyn dychwelyd i’r gwesty.

Roedd Dydd Sul yn ddiwrnod cyffrous arall yng Ngerddi Kew. Digon i’w weld a’i wneud. Rwy’n credu bod y rhan fwyaf ohonom wedi gwneud ein gorau i weld cymaint ag y gallem ond nad oeddem yn gallu cynnwys popeth. Penwythnos blinedig a hapus iawn.

Sefyll ar waelod y Shard

Yr olygfa o dop y Shard

Edrych i lawr ar Lundain

Aelodau’r gangen yn mwynhau coctêl yn y Shard

Rhagor o goctêls!

Aelodau a ffrindiau Merched y Wawr Nantgaredig

Hufen iâ cyn dechrau!

Tu fewn i dŷ Gwydr Kew

Gerddi hyfryd Kew

Tŷ Gwydr Kew

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
Cangen Nantgaredig
Rhanbarth Caerfyrddin
Man cyfarfod: Neuadd Goffa Pontargothi
7.30 Nos Iau 1af y mis

2019
Medi 5 - Gruffydd Rees - Gwenyn
Hydref 3 - Dr Llinos Roberts
Tachwedd 7 - Emyr Evans - Patagonia
Rhagfyr 5 - Lisa Fern - Ymweliad ar sied

2020
Ionawr 9 - Catherine Griffiths - hetiau
Chwefror 4 - Bowlio 10 - Tre-Ioan
Mawrth 5 - Cinio Blynyddol
Ebrill 2 - Mat Bowls Byr - Neuadd Pontargothi
Mai 7 - Cyfarfod blynyddol - Cliff Price ffotograffydd

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd :
Elsie Griffiths
9 Llys y Ferin, Pontargothi, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin SA32 7NF
01267 290 037
Officer Photo
Llywydd:
Helen Davies
2 Bro Celynin, Bronwydd, Caerfyrddin, SA33 6BA
01267 238 682
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Rhian Perks
Llety'r Wenallt, Bronwydd Arms, Caerfyrddin SA33 6BE
01267 230 825
Officer Photo
Trysorydd:
Eirlys Davies
66 Tir Ysgawen, Llangynnwr, Caerfyrddin SA31 2LH
01267 232 734
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Jane Morgan
jane@merchedywawr.cymru
01558 685 737
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Jane Morgan
jane@merchedywawr.cymru
01558 685 737