Cangen Merched y Wawr Nantgaredig a’r Cylch
Croeso i gangen Merched y Wawr Nantgaredig a’r Cylch. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Elsie Griffiths

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Nantgaredig yn y Sied, Felinwen

Mae aelodau Cangen Nantgaredig a bobl o’r ardal yn mwynhau noson hyfryd yn y Sied, Felinwen. Gwnaeth Lisa Fern baratoi arddangosiad ar ddysgl cyn i ni gael pryd o fwyd tri chwrs a oedd yn flasus iawn.   Daeth nifer dda o aelodau ynghyd er fod y tywydd yn anffafriol.

 

 

Blaenorol Gweld pob cofnod
Cangen Nantgaredig
Rhanbarth Caerfyrddin
Man cyfarfod: Neuadd Goffa Pontargothi
7.30 Nos Iau 1af y mis

2019
Medi 5 - Gruffydd Rees - Gwenyn
Hydref 3 - Dr Llinos Roberts
Tachwedd 7 - Emyr Evans - Patagonia
Rhagfyr 5 - Lisa Fern - Ymweliad ar sied

2020
Ionawr 9 - Catherine Griffiths - hetiau
Chwefror 4 - Bowlio 10 - Tre-Ioan
Mawrth 5 - Cinio Blynyddol
Ebrill 2 - Mat Bowls Byr - Neuadd Pontargothi
Mai 7 - Cyfarfod blynyddol - Cliff Price ffotograffydd

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd :
Elsie Griffiths
9 Llys y Ferin, Pontargothi, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin SA32 7NF
01267 290 037
Officer Photo
Llywydd:
Helen Davies
2 Bro Celynin, Bronwydd, Caerfyrddin, SA33 6BA
01267 238 682
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Rhian Perks
Llety'r Wenallt, Bronwydd Arms, Caerfyrddin SA33 6BE
01267 230 825
Officer Photo
Trysorydd:
Eirlys Davies
66 Tir Ysgawen, Llangynnwr, Caerfyrddin SA31 2LH
01267 232 734
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Jane Morgan
jane@merchedywawr.cymru
01558 685 737
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Jane Morgan
jane@merchedywawr.cymru
01558 685 737