Cangen Merched y Wawr Nantglyn
Croeso i gangen Merched y Wawr Nantglyn. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Nerys Davies

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Aelodau Cangen y Nantglyn yn ymweld â’r Parc

Dyma lun o aelodau Cangen Nantglyn a fu ar wibdaith i’r Parc, Y Bala.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Rhai o aelodau Cangen Merched y Wawr Nantglyn yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
Cangen Nantglyn
Rhanbarth Colwyn
Man Cyfarfod: Neuadd yr Eglwys Nantglyn
7.00 Nos Fercher 1af y mis

2019
Medi 4 - Anwen Hughes, Prestatyn GWaith llaw
Hydref 2 - Dathlu 50 yn Felin Brwcws
Tachwedd 6 - Rhiannon Ifan - Iechyd a lles mewn cerddoriaeth
Rhagfyr 4 - Parti Nadolig

2020
Chwefror 5 - Eleri Ames - hanes ei theithio
Mawrth 4 - Dathlu Gŵyl Dewi
Ebrill 1 - Diane Roberts - thema y 70au
Mai 6 - Trefnu rhaglen
Mehefin 3 - Trip Blynyddol i erddi Pont Y Twr

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Nerys Davies
Plas Rhos, 47 Lon Tywysog, Myddleton Park, Dinbych LL16 4AE
01745 816 673
Officer Photo
Llywydd:
Jen Roberts
Trigfa, Llangernyw, Abergele, Conwy LL22 8PP
01745 860 595
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Olwen Evans
Swn-y-Nant, Llangernyw, Abergele, Conwy LL22 8PP
01745 860 675
Officer Photo
Trysorydd:
Elinor Davies
Penllan Smithy, Llanfair Talhaiarn, Abergele, Conwy LL22 8SD
07713 618 762
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Anwen Williams
Gogledd Ddwyrain Cymru
01745 550 362