Cangen Merched y Wawr Nantglyn
Croeso i gangen Merched y Wawr Nantglyn. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Llinos Rees

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Aelodau Cangen y Nantglyn yn ymweld â’r Parc

Dyma lun o aelodau Cangen Nantglyn a fu ar wibdaith i’r Parc, Y Bala.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Rhai o aelodau Cangen Merched y Wawr Nantglyn yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
Cangen Nantglyn
Rhanbarth Colwyn
Man Cyfarfod: Neuadd yr Eglwys Nantglyn
7.30 Nos Fercher 1af y mis

2018
Medi 5ed (7yh) - Ymweld a Llaeth y Llan
Hydref 3ydd - Crefftau gyda Dawn Wilks
Tachwedd 7fed - Noson Gartrefol, Y fargen orau o unrhyw siop elusen heb wario mwy na £10
Rhagfyr 5ed - Parti Nadolig

2019
Ionawr - Dim Cyfarfod
Chwefror 6ed - Cerddoriaeth mewn Iechyd a Lles yng nghwmni Rhiannon Ifan
Mawrth 6ed - Dathlu Gŵyl Ddewi
Ebrill 3ydd - Ffotograffiaeth gyda Ceri Llwyd
Mai 1af - Trefnu Rhaglen
Mehefin 5ed - Trip Blynyddol

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Llinos Rees
Bryn-y-Dyffryn, Peniel, Dinbych, Sir Ddinbych LL16 4TN
01745 550 261
Officer Photo
Llywydd:
Jen Roberts
Trigfa, Llangernyw, Abergele LL22 8PP
07867 528 500
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Olwen Evans
Swn-y-Nant, Llangernyw, Abergele LL22 8PP
07818 452 250
Officer Photo
Trysorydd:
Elinor Davies
Yr Efail, Llanfair Talhaiarn, Abergele, Sir Conwy LL22 8SD
07713 618 762
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Anwen Williams
Gogledd Ddwyrain Cymru
01745 550 362