Cangen Merched y Wawr Pandy Tudur
Croeso i gangen Merched y Wawr Pandy Tudur. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Mair Davies

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Pandy Tudur
Rhanbarth Colwyn
Man Cyfarfod: Canolfan Pandy Tudur
7.30 3ydd Nos Lun y mis

2018
Medi 17eg - Sgwrs ac Arddangosfa gan Einir PG
Hydref 15fed - Cwm Idwal - 450 Miliwn o Flynyddoedd neu lai gyda Guto Roberts
Tachwedd 9fed - Cwis Cenedlaethol
Tachwedd 19eg - Pryd dau Gwrs
Rhagfyr - Dathlu'r Dolig

2019
Ionawr 21ain - Noson Gemau Bwrdd
Chwefror 25ain - Dathlu Gŵyl Ddewi yng nghwmni Steffan a Tudur Parry
Ebrill 15fed - Atgofion drwy ddillad
Mai - Gŵyl Ranbarth
Mai 20fed - Profiadau ar y fainc gyda Eifion Jones
Mehefin 17eg - Trip i Ddathlu'r Haf

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Mair Davies
Lliwedd, Llangernyw, Abergele, Sir Conwy LL22 8PP
01745 860 465
Officer Photo
Llywydd:
Jen Roberts
Trigfa, Llangernyw, Abergele LL22 8PP
07867 528 500
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Olwen Evans
Swn-y-Nant, Llangernyw, Abergele LL22 8PP
07818 452 250
Officer Photo
Trysorydd:
Elinor Davies
Yr Efail, Llanfair Talhaiarn, Abergele, Sir Conwy LL22 8SD
07713 618 762
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Anwen Williams
Gogledd Ddwyrain Cymru
01745 550 362