Cangen Merched y Wawr Pandy Tudur
Croeso i gangen Merched y Wawr Pandy Tudur. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ilyd Davies

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Pandy Tudur
Rhanbarth Colwyn
Man Cyfarfod: Festri Capel Pandy Tudur
7.30 3ydd Nos Lun y mis

2019
Rhagfyr - Dathlu'r Nadolig

2020
Ionawr 20 - Edward Llwyd ar daith gyda Iona Evans
Chwefror 24 - Dathlu Gŵyl Ddewi yng nghwmni canghennau gwadd
Ebrill 20 - Trysorau o'r môr yng nghwmni Mary Thomas
Mai 18 - Noson yng nghwmni Manon Williams y Parafeddyg
Mehefin - Trip i ddathlu'r Haf

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Ilyd Davies
Ty'n Ddol, Llangernyw, Abergele LL22 8UD
01745 860 280
Officer Photo
Llywydd:
Jen Roberts
Trigfa, Llangernyw, Abergele, Conwy LL22 8PP
01745 860 595
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Olwen Evans
Swn-y-Nant, Llangernyw, Abergele, Conwy LL22 8PP
01745 860 675
Officer Photo
Trysorydd:
Elinor Davies
Penllan Smithy, Llanfair Talhaiarn, Abergele, Conwy LL22 8SD
07713 618 762
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Anwen Williams
Gogledd Ddwyrain Cymru
01745 550 362