Cangen Merched y Wawr Pencader a’r Cylch
Croeso i gangen Merched y Wawr Pencader a’r Cylch. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Yvonne Griffiths a Marina Davies

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Pencader a’r Cylch yn Dathlu’r 50

Cafwyd noson hwyliog a chofiadwy yng Nghapel Gwyddgrug i ddathlu 50 mlynedd ers sefydlu Cangen Merched y Wawr Pencader a’r Cylch. Diolch i Dafydd Iwan, Sandie Stefanetti, plant talentog yr  …Darllen mwy  »

Te Prynhawn i Ddathlu’r Aur

Bu aelodau Cangen Merched y Wawr Pencader a’r Cylch yn mwynhau te prynhawn hyfryd i ddathlu’r aur.

Noson Dominos Rhanbarth Caerfyrddin

Bu aelodau Rhanbarth Caerfyrddin yn mwynhau noson Dominos yn Pen y Baedd. Diolch i Val Gibbard am drefnu’r noson. Llongyfarchiadau i Gangen Pencader a’r Cylch am ddod yn fuddugol, Bro  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Pencader a’r Cylch yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
Cangen Pencader a’r Cylch
Rhanbarth Caerfyrddin
Man Cyfarfod: Symudol
7.30 Nos Lun olaf y mis

2018
Medi 24ain - Cwiltio gyda Eirwen Robinson
Hydref 29ain - Ymweld a Ffatri Caws Teifi
Tachwedd 26ain - Sgwrs gan Phillip Ainsworth am Ieithoedd a Diwylliannau
Rhagfyr - Canu Carolau yng Nghartrefi'r Henoed

2019
Ionawr 28ain - Clinig Bach y Wlad ym Mhafiliwn Pencader
Chwefror 25ain - Cinio'r Dathlu yng Ngwesty'r Hebog
Mawrth 5ed - Dathlu Gŵyl Ddewi
Mawrth 25ain - Noson o Ganu Gwerin yng nghwmni Dysgwyr Lleol
Ebrill 27ain - Dathlu'r Aur mewn Te Prynhawn gydag Arddangosfa ac Adloniant
Mai 24ain - Cyngerdd y Dathlu, gyda Dafydd Iwan a Doniau Lleol
Mehefin - Bowlio Deg yng Nghaerfyrddin a Swper i ddilyn

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Yvonne Griffiths
Y Felin, Gwyddgrug, Pencader, Sir Gaerfyrddin SA39 9AX
01559 384 468
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Marina Davies
Heddfryn, New Inn, Pencader, Sir Gaerfyrddin SA39 9AY
01559 384 252
Officer Photo
Llywydd:
Ruth Morgan
Pennant, Heol Mansant, Pontyates, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 5SB
01269 860 454
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Pat Rowlands
Llwyncelyn, 89 Heol-y-Meinciau, Pontyates, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 5SE
01269 861 045
Officer Photo
Trysorydd:
Ann Phillips
Rhoslwyn, 15 Marshlands, Pencader, Sir Gaerfyrddin SA39 9EU
01559 384 558
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Jane Morgan
jane@merchedywawr.cymru
01558 685 737
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Jane Morgan
jane@merchedywawr.cymru
01558 685 737