Cangen Merched y Wawr Pencader a’r Cylch
Croeso i gangen Merched y Wawr Pencader a’r Cylch. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Fioled Jones a Gwyneth Alban

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Noson Dominos Rhanbarth Caerfyrddin

Bu aelodau Rhanbarth Caerfyrddin yn mwynhau noson Dominos yn Pen y Baedd. Diolch i Val Gibbard am drefnu’r noson.

Llongyfarchiadau i Gangen Pencader a’r Cylch am ddod yn fuddugol, Bro Elfed ddaeth yn 2il a Bro Alma’n 3ydd.

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
Cangen Pencader a’r Cylch
Rhanbarth Caerfyrddin
Man Cyfarfod: Amrywiol
7.30 Nos Lun olaf y mis

2019
Medi 30 - Ymweld a chanolfan S4C, Yr Egin Caerfyrddin
hydref 28 - Sgwrs yn olrhain ei thaith i Batagonia gan Owenna Davies
Tachwedd 25 - Hanna Medi o Drefach Felindre yn son am ei diddordebau a'r dylanwadau ar ei bywyd
Rhagfyr - Canu carolau yng nghartrefi henoed yr ardal

2020
Ionawr 27 - Noson gymdeithasol gyda'r dysgwyr
Chwefror 24 - Cinio Blynyddol yn y Cliff, Gwbert
Mawrth 30 - Non Elias - Sesiwn o 'Iaith Arwyddion Llaw' a chyfle hefyd i flasu ac i brynu fyj o'i gwaith
Ebrill 27 - Owen Shiers - cyflwyno caneuon gwerin. Festri Capel Gwyddgrug
Mai - Bowlio Deg, Caerfyrddin
Mehefin - Gwibdaith y gangen

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Valerie Jones
Maes-y-Llyn, Maesycrugiau, SA39 9DH
01559395485
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Gwyneth Alban
Henffordd, New Inn, Pencader, Sir Gaerfyrddin SA39 9AY
01559 384 344
Officer Photo
Llywydd:
Helen Davies
2 Bro Celynin, Bronwydd, Caerfyrddin, SA33 6BA
01267 238 682
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Rhian Perks
Llety'r Wenallt, Bronwydd Arms, Caerfyrddin SA33 6BE
01267 230 825
Officer Photo
Trysorydd:
Eirlys Davies
66 Tir Ysgawen, Llangynnwr, Caerfyrddin SA31 2LH
01267 232 734
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Jane Morgan
jane@merchedywawr.cymru
01558 685 737
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Jane Morgan
jane@merchedywawr.cymru
01558 685 737