Cangen Merched y Wawr Pencader a’r Cylch
Croeso i gangen Merched y Wawr Pencader a’r Cylch. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Fioled Jones a Gwyneth Alban

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Pencader yn cyflwyno siec i brosiect Dementia MYW

Mae’r aelodau wedi cael amser prysur eleni yn dathlu Yr Aur. Cynhaliwyd Te Prynhawn ym mis Ebrill a mwynhawyd danteithion o bob math. Pleser wedyn oedd gwrando ar Sandy Stefanati, sydd yn dysgu Cymraeg, yn canu. Ym mis Mai cawsom gyngerdd yng nghwmni Dafydd Iwan, a chafodd plant lleol y fraint o gael canu gydag ef. O ganlyniad i’r rhain mae siec o £600 wedi ei chyflwyno tuag at Prosiect Miwsig Merched y Wawr a Chanolfan Dementia Prifysgol Cymru. Diolch enfawr i bawb am ei cyfraniadau mewn pwy bynnag ffordd.

 

 

 

 

 

 

Blaenorol Gweld pob cofnod
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

 • Cangen Pencader a’r Cylch
  Rhanbarth Caerfyrddin
  Man Cyfarfod: Amrywiol
  7.30 Nos Lun olaf y mis

  2019
  Medi 30 - Ymweld a chanolfan S4C, Yr Egin Caerfyrddin
  hydref 28 - Sgwrs yn olrhain ei thaith i Batagonia gan Owenna Davies
  Tachwedd 25 - Hanna Medi o Drefach Felindre yn son am ei diddordebau a'r dylanwadau ar ei bywyd
  Rhagfyr - Canu carolau yng nghartrefi henoed yr ardal

  2020
  Ionawr 27 - Noson gymdeithasol gyda'r dysgwyr
  Chwefror 24 - Cinio Blynyddol yn y Cliff, Gwbert
  Mawrth 30 - Non Elias - Sesiwn o 'Iaith Arwyddion Llaw' a chyfle hefyd i flasu ac i brynu fyj o'i gwaith
  Ebrill 27 - Owen Shiers - cyflwyno caneuon gwerin. Festri Capel Gwyddgrug
  Mai - Bowlio Deg, Caerfyrddin
  Mehefin - Gwibdaith y gangen

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Valerie Jones
  Maes-y-Llyn, Maesycrugiau, SA39 9DH
  01559395485
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Gwyneth Alban
  Henffordd, New Inn, Pencader, Sir Gaerfyrddin SA39 9AY
  01559 384 344
  Officer Photo
  Llywydd:
  Helen Davies
  2 Bro Celynin, Bronwydd, Caerfyrddin, SA33 6BA
  01267 238 682
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Rhian Perks
  Llety'r Wenallt, Bronwydd Arms, Caerfyrddin SA33 6BE
  01267 230 825
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Eirlys Davies
  66 Tir Ysgawen, Llangynnwr, Caerfyrddin SA31 2LH
  01267 232 734
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Jane Morgan
  jane@merchedywawr.cymru
  01558 685 737
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Jane Morgan
  jane@merchedywawr.cymru
  01558 685 737