Cangen Merched y Wawr Penmachno
Croeso i gangen Merched y Wawr Penmachno. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ann P. Williams

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Ffair Aeaf 2018 – Par o Sanau

Dyma fuddugwyr y gystadleuaeth gwau par o sanau. Llongyfarchiadau i Eifiona Davies o gangen Penmachno a ddaeth i’r brig! Delyth Lewis, Cangen Llangwyryfon ddaeth yn 2il A Anwen Hughes o  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Penmachno yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Merched y Wawr yn cystadlu yn Sioe Llanrwst

Cafwyd diwrnod o gystadlu brwd yn SIOE LLANRWST . Dyma restr o fuddugwyr cystadlaethau Merched y Wawr yn y Sioe – Ffotograffiaeth 1af – Eirlys Carpenter, Eigiau; 2il – Beryl Griffiths,  …Darllen mwy  »

Llwyddiant aelodau cangen Penmachno’n Sioe Llanrwst 2014

Cangen Penmachno
Rhanbarth Aberconwy
Man Cyfarfod: Y Neuadd Goffa
7.30 3ydd Nos Lun y mis

2018
Medi 17eg - 'Halen a Finag' gyda Maureen a Grace Roberts
Hydref 15ed - Alzheimers a Dementia gyda Cheryl Williams
Tachwedd 9fed - Cwis Hwyl Cenedlaethol
Tachwedd 20fed - 'Mewn Picl' gyda Bethan ac Elin Batty
Tachwedd - Trip Lerpwl
Rhagfyr 3ydd - Gwasanaeth Carolau'r Rhanbarth yn Penmachno
Rhagfyr 5ed - Cinio Nadolig yng Ngwesty'r Waterloo

2019
Ionawr 21ain - 'Cadwraeth Morwrol' gyda Ceri Morris
Chwefror 18fed - 'Y Wisg Gymreig' gyda Dwynwen Berry
Mawrth 4ydd - Dathlu Gŵyl Ddewi
Mawrth 18fed - Cwis y Dysgwyr
Ebrill 15ed - Dylan Pant yr Hyddod a'r Ieir!
Mai 20fed - 'Noson Brethyn Cartref'
Mehefin 17eg - Cyfarfod Blynyddol
Mehefin / Gorffennaf - Taith Ddirgel

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Ann P. Williams
Pedair Croesffordd, Penmachno, Betws y Coed, Sir Conwy LL24 OUU
01690 760 405
Officer Photo
Llywydd:
Alma Dauncey Roberts
Alltrem, Dolwyddelan, Betws y Coed, Sir Conwy LL25 ODZ
01690 750 331
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Maureen Hughes
Trefin, Ffordd Berthddu, Llanrwst, Sir Conwy LL26 OHG
01492 640 703
Officer Photo
Trysorydd:
Gwyneth O. Jones
Pennant Canol, Llanddoged, Llanrwst, Sir Conwy LL26 OLZ
01492 650 555
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883