Cangen Merched y Wawr Penmachno
Croeso i gangen Merched y Wawr Penmachno. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ann P. Williams

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Capel Garmon a Penmachno yn Casglu Sbwriel

Dyma luniau o aelodau Capel Garmon a Penmachno o ranbarth Aberconwy yn brysur yn casglu sbwriel ger maes yr Eisteddfod fel rhan o brosiect y Llywydd Cenedlaethol. Nod y prosiect  …Darllen mwy  »

Ffair Aeaf 2018 – Par o Sanau

Dyma fuddugwyr y gystadleuaeth gwau par o sanau. Llongyfarchiadau i Eifiona Davies o gangen Penmachno a ddaeth i’r brig! Delyth Lewis, Cangen Llangwyryfon ddaeth yn 2il A Anwen Hughes o  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Penmachno yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Merched y Wawr yn cystadlu yn Sioe Llanrwst

Cafwyd diwrnod o gystadlu brwd yn SIOE LLANRWST . Dyma restr o fuddugwyr cystadlaethau Merched y Wawr yn y Sioe – Ffotograffiaeth 1af – Eirlys Carpenter, Eigiau; 2il – Beryl Griffiths,  …Darllen mwy  »

Llwyddiant aelodau cangen Penmachno’n Sioe Llanrwst 2014

 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Gorffennaf

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Awst

 • Cangen Penmachno
  Rhanbarth Aberconwy
  Man Cyfarfod: Y Neuadd Goffa
  7.30 3ydd Nos Lun y mis

  2018
  Medi 17eg - 'Halen a Finag' gyda Maureen a Grace Roberts
  Hydref 15ed - Alzheimers a Dementia gyda Cheryl Williams
  Tachwedd 9fed - Cwis Hwyl Cenedlaethol
  Tachwedd 20fed - 'Mewn Picl' gyda Bethan ac Elin Batty
  Tachwedd - Trip Lerpwl
  Rhagfyr 3ydd - Gwasanaeth Carolau'r Rhanbarth yn Penmachno
  Rhagfyr 5ed - Cinio Nadolig yng Ngwesty'r Waterloo

  2019
  Ionawr 21ain - 'Cadwraeth Morwrol' gyda Ceri Morris
  Chwefror 18fed - 'Y Wisg Gymreig' gyda Dwynwen Berry
  Mawrth 4ydd - Dathlu Gŵyl Ddewi
  Mawrth 18fed - Cwis y Dysgwyr
  Ebrill 15ed - Dylan Pant yr Hyddod a'r Ieir!
  Mai 20fed - 'Noson Brethyn Cartref'
  Mehefin 17eg - Cyfarfod Blynyddol
  Mehefin / Gorffennaf - Taith Ddirgel

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Ann P. Williams
  Pedair Croesffordd, Penmachno, Betws y Coed, Sir Conwy LL24 OUU
  01690 760 405
  Officer Photo
  Llywydd:
  Alma Dauncey Roberts
  Alltrem, Dolwyddelan, Betws y Coed, Sir Conwy LL25 ODZ
  01690 750 331
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Maureen Hughes
  Trefin, Ffordd Berthddu, Llanrwst, Sir Conwy LL26 OHG
  01492 640 703
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Gwyneth O. Jones
  Pennant Canol, Llanddoged, Llanrwst, Sir Conwy LL26 OLZ
  01492 650 555
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883