Cangen Merched y Wawr Penrhosgarnedd
Croeso i gangen Merched y Wawr Penrhosgarnedd. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Medi Michael

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Penrhosgarnedd yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Gweu Mawr

“Wel, sut wyt ti’n mynd i ysgrifennu am hyn te?” gofynnodd sawl un i mi yn y cyfarfod diwetha…. Dwi ddim yn siŵr pam yr amheuaeth, ond am fod y  …Darllen mwy  »

Cyfarfod cyntaf y tymor yng nghwmni Gwenno, Medi a Lisa

Croesawyd pawb yn gynnes i gyfarfod cyntaf y tymor gan Nia Llwyd, ein llywydd eleni.  Roedd yr ystafell gyfarfod yng Nghae Garnedd yn llawn a’r piano yn disgwyl yn eiddgar  …Darllen mwy  »

Trip blynyddol Cangen Penrhosgarnedd

Gwawriodd bore Mercher y pymthegfed o Fehefin yn arbennig o braf ac felly yr arhosodd hi drwy gyda’r nos ar gyfer ein trip blynyddol. Cawsom fwynhau’r daith i Ynys Môn  …Darllen mwy  »

Geraint Thomas yn sôn am ‘Gyfrinachau Llynnoedd Eryri’

Cawsom wledd i’r llygad y mis hwn wrth i ni groesawu ffotograffydd atom, sef Geraint Thomas, sy’n dod yn wreiddiol o Ddyffryn Nantlle. Mae gan Geraint siop yng Nghaernarfon ac  …Darllen mwy  »

Noson yng nghwmni Karen Owen

Karen Owen, y bardd a’r newyddiadurwraig o Benygroes oedd ein gwraig wadd ym mis Ebrill a chawsom noson i’w chofio ganddi. Fel y disgwyliech, darllen rhai o’i cherddi wnaeth hi,  …Darllen mwy  »

Noson yng nghwmni Christine James

Anrhydedd fawr oedd cael cwmni’r Archdderwydd ym mis Ionawr, sef Christine James, hithau’n dod i ddiwedd ei thymor fel Archdderwydd yn y Cyhoeddi yn yr haf. Ond nid yr Archdderwydd  …Darllen mwy  »

Gwyl Celf a Chrefft Arfon

Bowlio Deg Arfon 2016

Taith Diwedd Tymor i Siwgr a Sbeis Llanrwst

I Siwgr a Sbeis yn Llanrwst yr aethom ni ar ein taith diwedd tymor a chael noson hyfryd iawn yno. Pryd o fwyd ardderchog i ddechrau, yna hanes y cwmni  …Darllen mwy  »
Tudalen 1 o 2 1
 • Archif:

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mai

   • Mehefin

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Hydref

 • Cangen Penrhosgarnedd
  Rhanbarth Arfon
  Man Cyfarfod: "Cae Garnedd", Ffordd Penrhos
  7.30 drydedd Nos Fercher y mis

  RHAGLEN Y TYMOR 2016-2017
  Cynhelir pob cyfarfod ar y trydydd Nos Fercher yn y mis oni nodir yn wahanol*.7.30pm. yng Nghae Garnedd, Penrhosgarnedd. Aelodaeth £16 y flwyddyn, yn cynnwys pedwar rhifyn o’r WAWR
  Medi 21ain Noson o adloniant. Tair chwaer-Gwenno,Medi a Lisa Morgan. Rhif lwcus : Nia Llwyd
  Hydref 19eg Gwau Mawr-Ann P Williams. Rhif lwcus: Rhianwen
  Tachwedd 16eg Crwydro Penrhosgarnedd drwy hanes a lluniau-Gareth Roberts. Bydd casgliad at Fenter Fachwen. Rhif lwcus : Iola
  Rhagfyr 14eg* Dathlu’r Nadolig. Swper allan mewn bwyty lleol. Rhif lwcus : Ann Eluned
  Ionawr 18eg Noson yng nghwmni-Mair Edwards. Rhif lwcus : Mair
  Chwefror 15fed ‘Mam wlad’ - O’r syniad i’r sgrin. Llinos Wynne. Rhif lwcus : Sioned
  Mawrth 15fed Dathlu Gwyl Dewi gyda Cor Dros y Bont. Rhif lwcus: Glenda
  Ebrill 5ed* Ffrindiau Dementia -Cheryl Williams. Bydd casgliad ar y noson at Dementia. Rhif lwcus : Enyd
  Mai 17eg Gosod Blodau gyda Sue a Gill - cyfle i brynu planhigion i’r ardd. Rhif lwcus : Jane.
  Mehefin 21ain Taith haf a swper-Y Winllan, Pant Du.


  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Medi Michael
  9 Lon y Meillion, Bangor, gwynedd LL57 2LE
  01248 372 389
  Officer Photo
  Llywydd:
  Mary Roberts
  Gwyndy, Llanrug, Gwynedd LL55 4AE
  01286 675 385
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mair Price
  Gwelafon, Ael y Garth, Caernarfon, Gwynedd LL55 1HA
  01286 672 975
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Pat Jones
  59 Glanffynnon, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd LL55 4PR
  01286 674 372
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883