Cangen Merched y Wawr Penrhosgarnedd
Croeso i gangen Merched y Wawr Penrhosgarnedd. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Medi Michael

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Taith Penrhosgarnedd i Halen Môn

Daeth ein blwyddyn i ben ar lannau’r Fenai ar noson braf o Fehefin, pan gawsom daith ddiddorol iawn o amgylch Halen Môn, Brynsiencyn. Roedd Eluned ein tywysydd yn gymeriad difyr  …Darllen mwy  »

Menna Gilbert a’i Chasgliad o Ffrogiau

Un o’n haelodau ni’n hunain oedd yn gyfrifol am noson arbennig yn y gangen ym mis Mai. Mae Menna Gilbert wedi hoffi ffrogiau erioed ac mae ganddi gasgliad helaeth iawn  …Darllen mwy  »

Cangen Penrhosgarnedd yn Casglu Sbwriel

Bu tipyn o grafu pen am sut roedd mynd o gwmpas casglu sbwriel i gyrraedd ein targed. Rhaid cael menyg, medd pawb, a theclyn i godi’r sbwriel, ond o ble?  …Darllen mwy  »

Noson yng nghwmni tri awdur poblogaidd

Un o’n haelodau yw Marred Glynn Jones sy’n gweithio i Wasg y Bwthyn, a hi drefnodd gyfarfod mis Hydref i ni, sef noson yng nghwmni tri awdur poblogaidd. Y tri  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Penrhosgarnedd yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Gweu Mawr

“Wel, sut wyt ti’n mynd i ysgrifennu am hyn te?” gofynnodd sawl un i mi yn y cyfarfod diwetha…. Dwi ddim yn siŵr pam yr amheuaeth, ond am fod y  …Darllen mwy  »

Cyfarfod cyntaf y tymor yng nghwmni Gwenno, Medi a Lisa

Croesawyd pawb yn gynnes i gyfarfod cyntaf y tymor gan Nia Llwyd, ein llywydd eleni.  Roedd yr ystafell gyfarfod yng Nghae Garnedd yn llawn a’r piano yn disgwyl yn eiddgar  …Darllen mwy  »

Trip blynyddol Cangen Penrhosgarnedd

Gwawriodd bore Mercher y pymthegfed o Fehefin yn arbennig o braf ac felly yr arhosodd hi drwy gyda’r nos ar gyfer ein trip blynyddol. Cawsom fwynhau’r daith i Ynys Môn  …Darllen mwy  »

Geraint Thomas yn sôn am ‘Gyfrinachau Llynnoedd Eryri’

Cawsom wledd i’r llygad y mis hwn wrth i ni groesawu ffotograffydd atom, sef Geraint Thomas, sy’n dod yn wreiddiol o Ddyffryn Nantlle. Mae gan Geraint siop yng Nghaernarfon ac  …Darllen mwy  »

Noson yng nghwmni Karen Owen

Karen Owen, y bardd a’r newyddiadurwraig o Benygroes oedd ein gwraig wadd ym mis Ebrill a chawsom noson i’w chofio ganddi. Fel y disgwyliech, darllen rhai o’i cherddi wnaeth hi,  …Darllen mwy  »
Tudalen 1 o 2 1
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mai

   • Mehefin

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Hydref

 • Cangen Penrhosgarnedd
  Rhanbarth Arfon
  Man Cyfarfod: "Cae Garnedd", Ffordd Penrhos
  7.30 drydedd Nos Fercher y mis

  2018
  Medi 19eg - Noson o adloniant yng nghwmni Caleb Rhyd
  Hydref 17eg - Gareth Evans- Jones yn holi Sian Northey a Sonia Edwards
  Tachwedd 21ain - Sioned Glyn yn trafod ac yn arddangos ei gwaith
  Rhagfyr 19eg - Cinio Nadolig mewn gwesty lleol

  2019
  Ionawr 30ain - Gwahoddiad i ymuno â Changen Merched y Wawr Bangor
  Chwefror 20fed - Hyder Mewn Lliw gyda Sonia Williams
  Mawrth 20fed - Mair Tomos Ifans (noddir gan y Cynllun Noson Allan)
  Ebrill 10fed - Byd y Gohebydd gyda Nia Thomas
  Mai 15fed - Gwisgoedd ffasiwn ers diwedd y 70au gyda Menna Gilbert
  Mehefin 19eg - Taith Haf i Halen Môn a swper i ddilyn

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Medi Michael
  9 Lon y Meillion, Bangor, gwynedd LL57 2LE
  01248 372 389
  Officer Photo
  Llywydd:
  Mary Roberts
  Gwyndy, Llanrug, Gwynedd LL55 4AE
  01286 675 385
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mair Price
  Gwelafon, Ael y Garth, Caernarfon, Gwynedd LL55 1HA
  01286 672 975
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Pat Jones
  59 Glanffynnon, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd LL55 4PR
  01286 674 372
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883