Cangen Merched y Wawr Penrhosgarnedd
Croeso i gangen Merched y Wawr Penrhosgarnedd. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Enyd Roberts

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Penrhosgarnedd yn cwrdd dros Zoom

23 o aeldoau’r gangen wedi cwrdd dros Zoom. Gwych!

Penrhosgarnedd yn dathlu’r Nadolig

“Beth sy’n odli hefo Penrhosgarnedd?” oedd y cwestiwn ar wefusau pawb wrth i ni ddisgwyl ein cinio Nadolig. Pawb yn trio rhoi cynnig ar y limrig cyn setlo i fwyta.  …Darllen mwy  »

‘Brethyn Cartref’ ym Mhenrhosgarnedd

Cafwyd noson anffurfiol a hwyliog ym mis Hydref o dan yr hoff deitl hwnnw, “Brethyn Cartref”. Gwahoddwyd yr aelodau i gyfrannu troeon trwstan, sôn am eu hoff lefydd, neu ambell  …Darllen mwy  »

Adroddiad Cangen Penrhosgarnedd

Croesawyd pawb i gyfarfod cynta’r flwyddyn gan ein Llywydd newydd, Jane Jones, neu Jane Brithdir fel mae pawb yn ei hadnabod. Esboniodd Jane fod dwy wledd ger ein bron, y  …Darllen mwy  »

Taith Penrhosgarnedd i Halen Môn

Daeth ein blwyddyn i ben ar lannau’r Fenai ar noson braf o Fehefin, pan gawsom daith ddiddorol iawn o amgylch Halen Môn, Brynsiencyn. Roedd Eluned ein tywysydd yn gymeriad difyr  …Darllen mwy  »

Menna Gilbert a’i Chasgliad o Ffrogiau

Un o’n haelodau ni’n hunain oedd yn gyfrifol am noson arbennig yn y gangen ym mis Mai. Mae Menna Gilbert wedi hoffi ffrogiau erioed ac mae ganddi gasgliad helaeth iawn  …Darllen mwy  »

Cangen Penrhosgarnedd yn Casglu Sbwriel

Bu tipyn o grafu pen am sut roedd mynd o gwmpas casglu sbwriel i gyrraedd ein targed. Rhaid cael menyg, medd pawb, a theclyn i godi’r sbwriel, ond o ble?  …Darllen mwy  »

Noson yng nghwmni tri awdur poblogaidd

Un o’n haelodau yw Marred Glynn Jones sy’n gweithio i Wasg y Bwthyn, a hi drefnodd gyfarfod mis Hydref i ni, sef noson yng nghwmni tri awdur poblogaidd. Y tri  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Penrhosgarnedd yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Gweu Mawr

“Wel, sut wyt ti’n mynd i ysgrifennu am hyn te?” gofynnodd sawl un i mi yn y cyfarfod diwetha…. Dwi ddim yn siŵr pam yr amheuaeth, ond am fod y  …Darllen mwy  »
Tudalen 1 o 3 1
 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Gorffennaf

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mai

   • Mehefin

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Hydref

 • Cangen Penrhosgarnedd
  Rhanbarth Arfon
  Man Cyfarfod: "Cae Garnedd", Ffordd Penrhos
  7.30 drydedd Nos Fercher y mis

  Rhaglen 2019
  Medi 18 - Noson yng nghwmni Marian Roberts - enillydd Rhuban Glas
  Hydref 16 - Brethyn Cartref. Dod i adnabod ein gilydd
  Tachwedd 20 - Noson yng nghwmni'r awdures Alys Conran
  Rhagfyr 18 - Cinio Nadolig mewn gwesty lleol

  2020
  Ionawr 29 - Ymweld a changen Bangor
  Chwefror 19 - Bethan Edwards - gwirfoddoli gyda ffoaduriaid yng Nghyprus
  Mawrth 18 - Dathlu Gŵyl Ddewi - Carrie Rimes - gwneud caws a dysgu Cymraeg
  Ebrill 22 - Wil Aaron - Martha Hughes Cannon - Seneddwraig gyntaf UDA
  Mai 20 - Bob Morris - hanesydd o fri
  Mehefin 17 - Trip Hâf i'r Ardd Fadarch, Nantmor a swper i ddilyn

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Enyd Roberts
  27 Y Rhos, Penrhosgarnedd, Bangor, Gwynedd LL57 2LT
  01248 370 377
  Officer Photo
  Llywydd:
  Gwyneth Jones
  Llys Gwynt, Llanddeiniolen, Caernarfon LL55 3AG
  01248 670 312
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mair Price
  Gwelafon, Ael y Garth, Caernarfon LL55 1HA
  01286 672 975
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Pat Jones
  59 Glanffynnon, Llanrug, Caernarfon LL55 4PR
  01286 674 372
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883