Cangen Merched y Wawr Penrhosgarnedd
Croeso i gangen Merched y Wawr Penrhosgarnedd. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Medi Michael

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Noson yng nghwmni tri awdur poblogaidd

Un o’n haelodau yw Marred Glynn Jones sy’n gweithio i Wasg y Bwthyn, a hi drefnodd gyfarfod mis Hydref i ni, sef noson yng nghwmni tri awdur poblogaidd. Y tri oedd Gareth Evans-Jones, oedd newydd gyhoeddi ei nofel gyntaf (roedd yn cael ei lansio drannoeth ein cyfarfod) Eira Llwyd, Sonia Edwards, awdur toreithiog ac enillydd Medal Ryddiaith Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn, a Sian Northey, awdur cyfrolau o ryddiaith a barddoniaeth, a newydd gyhoeddi cyfrol o straeon byrion Celwydd Oll, sydd eisoes wedi cael derbyniad gwresog.

Gareth Evans Jones oedd yn holi’r ddwy awdures fwy profiadol ar ein rhan. Arweiniodd Gareth y sgwrs yn ddeheuig drwy brocio a gwneud sylwadau yma ac acw a chawsom y teimlad braf ein bod yn gwrando ar ddwy awdures yn trafod a myfyrio am bob agwedd o’r broses greadigol. Roedden nhw’n onest ac yn ddadansoddol ond cafwyd llawer iawn o hiwmor hefyd. Pawb yn ymlacio’n braf yn gwrando ar y ddwy yn trafod, cafwyd cyfle i glywed rhai darnau o’u gwaith a chrëwyd awyrgylch arbennig iawn.

Diolchodd y Llywydd, Sioned Jones i’r tri gwestai ac i Marred am drefnu’r noson. Dywedodd fod yna gymaint o lyfrau Cymraeg yn cael eu cyhoeddi erbyn hyn, rhai yn cael llawer o sylw, eraill yn hwylio o dan yr wyneb, ei bod cael gwybod am y cyfrolau hyn ac yn wir ysgogi’r aelodau i fynd i chwilio am waith blaenorol yr awdurdon hefyd, mae’n siŵr.

Noson yng nghwmni tri awdur poblogaidd

Noson yng nghwmni tri awdur poblogaidd

 

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

   • Mehefin

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mai

   • Mehefin

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Hydref

 • Cangen Penrhosgarnedd
  Rhanbarth Arfon
  Man Cyfarfod: "Cae Garnedd", Ffordd Penrhos
  7.30 drydedd Nos Fercher y mis

  2018
  Medi 19eg - Noson o adloniant yng nghwmni Caleb Rhyd
  Hydref 17eg - Gareth Evans- Jones yn holi Sian Northey a Sonia Edwards
  Tachwedd 21ain - Sioned Glyn yn trafod ac yn arddangos ei gwaith
  Rhagfyr 19eg - Cinio Nadolig mewn gwesty lleol

  2019
  Ionawr 30ain - Gwahoddiad i ymuno â Changen Merched y Wawr Bangor
  Chwefror 20fed - Hyder Mewn Lliw gyda Sonia Williams
  Mawrth 20fed - Mair Tomos Ifans (noddir gan y Cynllun Noson Allan)
  Ebrill 10fed - Byd y Gohebydd gyda Nia Thomas
  Mai 15fed - Gwisgoedd ffasiwn ers diwedd y 70au gyda Menna Gilbert
  Mehefin 19eg - Taith Haf i Halen Môn a swper i ddilyn

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Medi Michael
  9 Lon y Meillion, Bangor, gwynedd LL57 2LE
  01248 372 389
  Officer Photo
  Llywydd:
  Mary Roberts
  Gwyndy, Llanrug, Gwynedd LL55 4AE
  01286 675 385
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mair Price
  Gwelafon, Ael y Garth, Caernarfon, Gwynedd LL55 1HA
  01286 672 975
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Pat Jones
  59 Glanffynnon, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd LL55 4PR
  01286 674 372
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883