Cangen Merched y Wawr Penrhosgarnedd
Croeso i gangen Merched y Wawr Penrhosgarnedd. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Enyd Roberts

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Menna Gilbert a’i Chasgliad o Ffrogiau

Un o’n haelodau ni’n hunain oedd yn gyfrifol am noson arbennig yn y gangen ym mis Mai. Mae Menna Gilbert wedi hoffi ffrogiau erioed ac mae ganddi gasgliad helaeth iawn ohonyn nhw, tua dau gant y tro diwetha iddi gyfri! Daeth â rhai ffrogiau o’i chasgliad i ddangos i ni a thrwy hynny ein tywys drwy ddegawdau’r ganrif ddiwetha. Menna ei hun oedd yn modelu’r ffrogiau a Glenda Jones yn siarad ychydig amdanynt. Roedd Menna wedi paratoi nodiadau am gefndir y cyfnodau gwahanol a sut roedd hynny wedi dylanwadu ar y ffasiwn; o steils benywaidd y 50au i badiau ysgwydd menywod cryf yr 80au. Ochr yn ochr â hynny rhoddodd Glenda ychydig o hanes y degawdau i ni ac roedd hi wedi dod â recordiau Cymraeg oedd yn boblogaidd yn y cyfnod. Roedd pob un o’r ffrogiau yn dal i ffitio Menna yn berffaith; a chawsom hanes ble a pham roedd hi wedi eu prynu a hithau wedi bod yn byw yn Llundain am flynyddoedd.

Er mwyn i Menna gael cyfle i gael ei gwynt ati rhwng pob gwisg, gofynnwyd i’r aelodau chwilio am unrhyw ddillad oedd ganddyn nhw’n llechu yn yr atig. Mawr oedd yr hwyl o weld y sgert yr arferai Nerys ei gwisgo i’r Hop; Astra â’i ffrog laes goch Laura Ashley oedd yn ei gorchuddio o’i chorun i’w sawdl; siwt drowsus dim-nonsens Cynthia; blazer coleg Rhianwen a chlogyn nyrsio Medi, yn union fel Call the Midwife.

Noson agos-atoch a diddorol a hiraethu melys am gyfnod pan oedd dilledyn yn golygu mwy nag y mae heddiw. Diolchodd y llywydd, Sioned Jones i Menna am ein difyrru ac am baratoi mor drwyadl ac i Glenda am fod yn gyflwynydd mor hynaws. Tro nesa, pawb i gwrdd yn Halen Môn am 6 o’r gloch ar Fehefin 19eg.

Menna yn arddangos ffrog o’r 40au

Menna yn arddangos ffrog o’r 40au

 

 

 

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Gorffennaf

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mai

   • Mehefin

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Hydref

 • Cangen Penrhosgarnedd
  Rhanbarth Arfon
  Man Cyfarfod: "Cae Garnedd", Ffordd Penrhos
  7.30 drydedd Nos Fercher y mis

  Rhaglen 2019
  Medi 18 - Noson yng nghwmni Marian Roberts - enillydd Rhuban Glas
  Hydref 16 - Brethyn Cartref. Dod i adnabod ein gilydd
  Tachwedd 20 - Noson yng nghwmni'r awdures Alys Conran
  Rhagfyr 18 - Cinio Nadolig mewn gwesty lleol

  2020
  Ionawr 29 - Ymweld a changen Bangor
  Chwefror 19 - Bethan Edwards - gwirfoddoli gyda ffoaduriaid yng Nghyprus
  Mawrth 18 - Dathlu Gŵyl Ddewi - Carrie Rimes - gwneud caws a dysgu Cymraeg
  Ebrill 22 - Wil Aaron - Martha Hughes Cannon - Seneddwraig gyntaf UDA
  Mai 20 - Bob Morris - hanesydd o fri
  Mehefin 17 - Trip Hâf i'r Ardd Fadarch, Nantmor a swper i ddilyn

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Nerys Roberts
  Plas Felingerrig, Llanllyfni, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6DD
  01248 352 796
  Officer Photo
  Llywydd:
  Gwyneth Jones
  Llys Gwynt, Llanddeiniolen, Caernarfon LL55 3AG
  01248 670 312
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mair Price
  Gwelafon, Ael y Garth, Caernarfon LL55 1HA
  01286 672 975
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Alison Carden
  21 Erw Las, Bethesda, Bangor, Gwynedd, LL57 3NN
  01248 600 946
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883