Cangen Merched y Wawr Penrhosgarnedd
Croeso i gangen Merched y Wawr Penrhosgarnedd. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Medi Michael

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Menna Gilbert a’i Chasgliad o Ffrogiau

Un o’n haelodau ni’n hunain oedd yn gyfrifol am noson arbennig yn y gangen ym mis Mai. Mae Menna Gilbert wedi hoffi ffrogiau erioed ac mae ganddi gasgliad helaeth iawn ohonyn nhw, tua dau gant y tro diwetha iddi gyfri! Daeth â rhai ffrogiau o’i chasgliad i ddangos i ni a thrwy hynny ein tywys drwy ddegawdau’r ganrif ddiwetha. Menna ei hun oedd yn modelu’r ffrogiau a Glenda Jones yn siarad ychydig amdanynt. Roedd Menna wedi paratoi nodiadau am gefndir y cyfnodau gwahanol a sut roedd hynny wedi dylanwadu ar y ffasiwn; o steils benywaidd y 50au i badiau ysgwydd menywod cryf yr 80au. Ochr yn ochr â hynny rhoddodd Glenda ychydig o hanes y degawdau i ni ac roedd hi wedi dod â recordiau Cymraeg oedd yn boblogaidd yn y cyfnod. Roedd pob un o’r ffrogiau yn dal i ffitio Menna yn berffaith; a chawsom hanes ble a pham roedd hi wedi eu prynu a hithau wedi bod yn byw yn Llundain am flynyddoedd.

Er mwyn i Menna gael cyfle i gael ei gwynt ati rhwng pob gwisg, gofynnwyd i’r aelodau chwilio am unrhyw ddillad oedd ganddyn nhw’n llechu yn yr atig. Mawr oedd yr hwyl o weld y sgert yr arferai Nerys ei gwisgo i’r Hop; Astra â’i ffrog laes goch Laura Ashley oedd yn ei gorchuddio o’i chorun i’w sawdl; siwt drowsus dim-nonsens Cynthia; blazer coleg Rhianwen a chlogyn nyrsio Medi, yn union fel Call the Midwife.

Noson agos-atoch a diddorol a hiraethu melys am gyfnod pan oedd dilledyn yn golygu mwy nag y mae heddiw. Diolchodd y llywydd, Sioned Jones i Menna am ein difyrru ac am baratoi mor drwyadl ac i Glenda am fod yn gyflwynydd mor hynaws. Tro nesa, pawb i gwrdd yn Halen Môn am 6 o’r gloch ar Fehefin 19eg.

Menna yn arddangos ffrog o’r 40au

Menna yn arddangos ffrog o’r 40au

 

 

 

Blaenorol Gweld pob cofnod
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

   • Mehefin

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mai

   • Mehefin

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Hydref

 • Cangen Penrhosgarnedd
  Rhanbarth Arfon
  Man Cyfarfod: "Cae Garnedd", Ffordd Penrhos
  7.30 drydedd Nos Fercher y mis

  2018
  Medi 19eg - Noson o adloniant yng nghwmni Caleb Rhyd
  Hydref 17eg - Gareth Evans- Jones yn holi Sian Northey a Sonia Edwards
  Tachwedd 21ain - Sioned Glyn yn trafod ac yn arddangos ei gwaith
  Rhagfyr 19eg - Cinio Nadolig mewn gwesty lleol

  2019
  Ionawr 30ain - Gwahoddiad i ymuno â Changen Merched y Wawr Bangor
  Chwefror 20fed - Hyder Mewn Lliw gyda Sonia Williams
  Mawrth 20fed - Mair Tomos Ifans (noddir gan y Cynllun Noson Allan)
  Ebrill 10fed - Byd y Gohebydd gyda Nia Thomas
  Mai 15fed - Gwisgoedd ffasiwn ers diwedd y 70au gyda Menna Gilbert
  Mehefin 19eg - Taith Haf i Halen Môn a swper i ddilyn

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Medi Michael
  9 Lon y Meillion, Bangor, gwynedd LL57 2LE
  01248 372 389
  Officer Photo
  Llywydd:
  Mary Roberts
  Gwyndy, Llanrug, Gwynedd LL55 4AE
  01286 675 385
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mair Price
  Gwelafon, Ael y Garth, Caernarfon, Gwynedd LL55 1HA
  01286 672 975
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Pat Jones
  59 Glanffynnon, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd LL55 4PR
  01286 674 372
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883