Cangen Merched y Wawr Penrhosgarnedd
Croeso i gangen Merched y Wawr Penrhosgarnedd. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Enyd Roberts

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Taith Penrhosgarnedd i Halen Môn

Daeth ein blwyddyn i ben ar lannau’r Fenai ar noson braf o Fehefin, pan gawsom daith ddiddorol iawn o amgylch Halen Môn, Brynsiencyn. Roedd Eluned ein tywysydd yn gymeriad difyr dros ben a chawsom lawer o hwyl yn ei chwmni. Cawsom wybod am daith yr halen o’r Fenai y tu allan i’r potyn bach ar y bwrdd, drwy wahanol brosesau i’w gynaeafu a’i buro. Clywsom hefyd am yr ymwelwyr pwysig â’r safle, ac am yr arbrofi cyson i wneud mwy o gynhyrchion diddorol o’r adnodd naturiol hwn. Dŵr wedi ei fygu yw’r peth diweddaraf ac os ewch chi ar wefan Halen Môn fe welwch sawl rysáit sy’n defnyddio hwn. Un o’r pethau difyrraf oedd eistedd gyda hambwrdd yr un a chwe phinsied o halen gwahanol arno, er mwyn i ni gael blasu’r gwahanol fathau o halen. Cyfle wedyn i fynd i’r siop wrth gwrs, popeth wedi’i becynnu’n chwaethus iawn. Yna loetran am dipyn yn mwynhau’r haul a’r olygfa dros y Fenai draw am Gaernarfon cyn mynd i westy Nant yr Odyn yn Llangristiolus am swper hyfryd.

Gan mai hon oedd noson ola’r tymor, diolchodd y llywydd, Sioned Jones, i bawb am eu cwmni a’u brwdfrydedd drwy’r flwyddyn. Rydym wedi trafod popeth, o golur i ffrogiau i lenyddiaeth a rhaglenni newyddion, a’r naws a’r sgwrsio wedi bod yn ardderchog. Diolchodd Sioned yn arbennig i Medi Michael a Mairwen Owen a wnaeth ei gwaith hi gymaint yn haws.

Ymunwch â ni nesa ym mis Medi, y deunawfed i fod yn fanwl, a dewch â’ch ffrindiau gyda chi!

 

 

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mai

   • Mehefin

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Hydref

 • Cangen Penrhosgarnedd
  Rhanbarth Arfon
  Man Cyfarfod: "Cae Garnedd", Ffordd Penrhos
  7.30 drydedd Nos Fercher y mis

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Enyd Roberts
  27 Y Rhos, Penrhosgarnedd, Bangor, Gwynedd LL57 2LT
  01248 370 377
  Officer Photo
  Llywydd:
  Gwyneth Jones
  Llys Gwynt, Llanddeiniolen, Caernarfon LL55 3AG
  01248 670 312
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mair Price
  Gwelafon, Ael y Garth, Caernarfon LL55 1HA
  01286 672 975
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Pat Jones
  59 Glanffynnon, Llanrug, Caernarfon LL55 4PR
  01286 674 372
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883