Cangen Merched y Wawr Penrhyn-coch
Croeso i gangen Merched y Wawr Penrhyn-coch. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Sharon Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Penrhyn-coch yn creu torch ac addurn bwrdd Nadolig

Noson gwneud torchau ac addurn bwrdd Nadolig gyda Glenys Morgan

Cangen Penrhyn-coch yn Casglu Sbwriel

Prosiect Llywydd Cenedlaethol Merched y Wawr eleni yw i ganghennau Cymru gyfan i gasglu dros 6000 o fagiau sbwriel neu ail-gylchu a dyma rhai o aelodau Penrhyn-coch, rhanbarth Ceredigion yn  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Cangen Merched y Wawr Penrhyn-coch yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Gŵyl Coed Nadolig Penrhyn-coch

Dyma goeden Nadolig cangen Penrhyn-coch yn yr Ŵyl Coed Nadolig a gynhelir yn Eglwys Sant Ioan yn y pentref.  Thema’r Ŵyl eleni oedd “ailgylchu”.

Cangen Penrhyncoch yn cystadlu yn Llanafan

Bu aelodau Cangen Merched y Wawr Penrhyncoch yng nghystadleuaeth y côr ar noson yr Eisteddfod Ffug yn Llanafan. Mae’n amlwg eu bod yn cymryd y busnes cystadlu yma o ddifri  …Darllen mwy  »
Cangen Penrhyn-coch -Rhanbarth Ceredigion
Man cyfarfod: Neuadd y Penrhyn - 7.30 2il nos Iau y mis

Rhaglen 2019 - 2020

2019
Medi 12fed - Beti Griffiths 'Rho imi Nerth'
Hydref 10fed - Non Elias - Iaith Arwyddp / 'Mamis Medrus'
Tachwedd 14eg - Sara a Sara - 'Gin Trafferth', Cronfa Apel Trefeurig
Rhagfyr 12fed - Glenys - Torch Nadolig

2020
Ionawr 9fed - Cinio Blynyddol - Iestyn Leyshon
Chwefror 13eg - Gareth WIlliam Jones
Mawrth 12fed - Tair Chwaaaer - Fy Milltir Sgwar
Ebrill 12fed - Hazel Thomas
Mai 11eg - Carolai Mai
Mehefin 11eg - Taith a Trefnu Rhaglen 2020-21

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd :
Sharon Jones
18 Maes Seilo, Penrhyncoch, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3EL
01970 828 982
Officer Photo
Llywydd:
Eirlys Morgan
Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
01974 251 610
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Elizabeth Evans
Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
01970 832 745
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards
Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB
01974 251 645
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285