Cangen Merched y Wawr Penrhyn-coch
Croeso i gangen Merched y Wawr Penrhyn-coch. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Sharon Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Cangen Merched y Wawr Penrhyn-coch yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Gŵyl Coed Nadolig Penrhyn-coch

Dyma goeden Nadolig cangen Penrhyn-coch yn yr Ŵyl Coed Nadolig a gynhelir yn Eglwys Sant Ioan yn y pentref.  Thema’r Ŵyl eleni oedd “ailgylchu”.

Cangen Penrhyncoch yn cystadlu yn Llanafan

Bu aelodau Cangen Merched y Wawr Penrhyncoch yng nghystadleuaeth y côr ar noson yr Eisteddfod Ffug yn Llanafan. Mae’n amlwg eu bod yn cymryd y busnes cystadlu yma o ddifri  …Darllen mwy  »
Cangen Penrhyn-coch
Man cyfarfod : Neuadd y Penrhyn – yr ail nos Iau o'r mis am 7.30 y.h.

Rhaglen 2018-19

2018
Medi 13eg – Cwis, Pwdin a Phaned
Hydref 11eg– Mel y Felin - Sara Beechey
Tachwedd 8fed – Crefftau - Gwenllian Hopton
Rhagfyr 13eg – Crefft a Harddwch Nadolig

2019
Ionawr 10fed – Cinio Blynyddol - i'w drefnu
Chwefror 14eg – Dominos a Dau Ddwrn
Mawrth 14eg – HaHav - Felicity a Miriam
Ebrill 11eg – Heddwas a'i gi - Hefin Jones
Mai 9fed – Gwaith Lledr - Elin Angharad
Mehefin 13eg – Taith a threfnu rhaglen 2019/20.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd :
Sharon Jones
18 Maes Seilo, Penrhyncoch, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3EL
01970 828 982
Officer Photo
Llywydd:
Eirlys Morgan
Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
01974 251 610
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Elizabeth Evans
Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
01970 832 745
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards ac Olwen Jones
JE; Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB / OJ; Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)
01974 251 645 (JE); 01974 251 248 (OJ)
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285