Cangen Merched y Wawr Pentrefoelas
PENTREFOELAS
Lleoliad: Ysgol Gynradd. 3ydd Nos Iau 7.30.y.h.
Ysgrifennydd: Enid Williams 01690770365

Rhaglen: MEDI: Ymweld â Chapel Gwydir Ucha
HYDREF: Arddangosfa Siop “Pethau Tlws” Corwen
TACHWEDD: “Homeopathy” gyda Elin Alaw.
RHAGFYR: Swper Nadolig.
IONAWR: Arlunio gyda Eleri Jones.
CHWEFROR: Cwis dan ofal Gwyn Roberts.
MAWRTH: Dathlu Gŵyl Dewi.
EBRILL: Gwaith y Groes Goch.
MAI: Cyfarfod Blynyddol.
MEHEFIN: Gwibdaith.
Avatar Enid Williams

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

PENTREFOELAS
Lleoliad: Ysgol Gynradd. 3ydd Nos Iau 7.30.y.h.
Ysgrifennydd: Enid Williams 01690770365

Rhaglen: MEDI: Ymweld â Chapel Gwydir Ucha
HYDREF: Arddangosfa Siop “Pethau Tlws” Corwen
TACHWEDD: “Homeopathy” gyda Elin Alaw.
RHAGFYR: Swper Nadolig.
IONAWR: Arlunio gyda Eleri Jones.
CHWEFROR: Cwis dan ofal Gwyn Roberts.
MAWRTH: Dathlu Gŵyl Dewi.
EBRILL: Gwaith y Groes Goch.
MAI: Cyfarfod Blynyddol.
MEHEFIN: Gwibdaith.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Enid Williams
Tyn y Pant, Pentrefoelas, Betws y Coed, Sir Conwy LL24 OLU
01690 770 365/07752 480252
Officer Photo
Llywydd:
Jen Roberts
Trigfa, Llangernyw, Abergele LL22 8PP
07867 528 500
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Olwen Evans
Swn-y-Nant, Llangernyw, Abergele LL22 8PP
07818 452 250
Officer Photo
Trysorydd:
Elinor Davies
Yr Efail, Llanfair Talhaiarn, Abergele, Sir Conwy LL22 8SD
07713 618 762
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Anwen Williams
Gogledd Ddwyrain Cymru
01745 550 362