Cangen Merched y Wawr Penygroes
Croeso i gangen Merched y Wawr Penygroes. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Sheila John

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cinio Nadolig Cangen Penygroes

Prynhawn yng Nghwmni Eiry Jenkins

Bu aelodau Cangen Penygroes yn mwynhau prynhawn hyfryd yng nghwmni Eiry Jenkins yn ddiweddar.

Prynhawn yng nghwmni Llio Silyn

Cangen Penygroes Caerfyrddin yn mwynhau prynhawn yng nghwmni Llio Silyn Cangen Penygroes Caerfyrddin yn mwynhau prynhawn yng nghwmni Llio Silyn
Cangen Penygroes
Rhanbarth Caerfyrddin
Man Cyfarfod: Neuadd Goffa Penygroes
2.00 2ail ddydd Mercher y mis

2019
Medi 11
Mererid Boswell
Cyngor Llyfrau
Cyfrifol am y Te - Margaret a Betty

Hydref 9
Mair Ffowc Evans
Porthyrhyd
Cyfrifol am y Te - Audrey a Yvonne T

Tachwedd 8
Cwis Cenedlaethol

Tachwedd 13
Cinio’r Gangen
12.30 am 1.00 yn Y Plough Rhosmaen

Rhagfyr
Dim Cyfarfod

2020
Ionawr 8
Dai a Siân Thomas
Mwynhau Myanmar
Cyfrifol am y Te - Sheila a Valmai

Chwefror 13
Elen Jones
Pontarddulais
Cyfrifol am y Te - Yvonne R a Nancy

Mawrth 11 7.00.pm
Dr Llinos Roberts
Ymweliad gan gangen ychwanegol

Mawrth 18
Ymweliad a Llanddarog

Ebrill 8
Cyfarfod Blynyddol
Cyfrifol am y Te - Marian a Rosemary

Mai 13
Bethan Aillot
Arddangosfa Gwaith Llaw
Cyfrifol am y Te - Olive a Siân

Mehefin 10
Eiry Miles
Llanddarog
Cyfrifol am y Te - Harriet a EiddwenHoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Sheila John
Pennant, 109 Heol Penygroes, Blaenau, Rhydaman, Sir Gaerfyrddin SA18 3BZ
01269 850 390
Officer Photo
Llywydd:
Helen Davies
2 Bro Celynin, Bronwydd, Caerfyrddin, SA33 6BA
01267 238 682
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Rhian Perks
Llety'r Wenallt, Bronwydd Arms, Caerfyrddin SA33 6BE
01267 230 825
Officer Photo
Trysorydd:
Eirlys Davies
66 Tir Ysgawen, Llangynnwr, Caerfyrddin SA31 2LH
01267 232 734
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Jane Morgan
jane@merchedywawr.cymru
01558 685 737
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Jane Morgan
jane@merchedywawr.cymru
01558 685 737