Cangen Merched y Wawr Penygroes
Croeso i gangen Merched y Wawr Penygroes. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Sheila John

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Prynhawn yng Nghwmni Eiry Jenkins

Bu aelodau Cangen Penygroes yn mwynhau prynhawn hyfryd yng nghwmni Eiry Jenkins yn ddiweddar.

Prynhawn yng nghwmni Llio Silyn

Cangen Penygroes Caerfyrddin yn mwynhau prynhawn yng nghwmni Llio Silyn Cangen Penygroes Caerfyrddin yn mwynhau prynhawn yng nghwmni Llio Silyn
Cangen Penygroes
Rhanbarth Caerfyrddin
Man Cyfarfod: Neuadd Goffa Penygroes
2.00 2ail ddydd Mercher y mis

2018
Medi 12fed - Prynhawn yng nghwmni Sian Thomas
Hydref 10fed - Llio Silyn
Tachwedd 14eg - Cinio yn Pen y Brenin
Rhagfyr - Dim Cyfarfod

2019
Ionawr 9fed - Prynhawn yng nghwmni Rosemary Cole
Chwefror 13eg - Gaynor Jones
Mawrth 13eg - Ann Davies
Ebrill 10fed - Cyfarfod Blynyddol
Mai 8fed - Bethan yn arddangos Gwaith Llaw
Mehefin 12fed - Eiry Jenkins - Dewch a un o'ch hoff drysorau i'r cyfarfod

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Sheila John
Pennant, 109 Heol Penygroes, Blaenau, Rhydaman, Sir Gaerfyrddin SA18 3BZ
01269 850 390
Officer Photo
Llywydd:
Helen Davies
Penbryn, Bronwydd Arms, Caerfyrddin SA33 6JA
01267 220 478
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Rhian Perks
Llety'r Wenallt, Bronwydd Arms, Caerfyrddin SA33 6BE
01267 230 825
Officer Photo
Trysorydd:
Eirlys Davies
66 Tir Ysgawen, Llangynnwr, Caerfyrddin SA31 2LH
01267 232 734
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Jane Morgan
jane@merchedywawr.cymru
01558 685 737
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Jane Morgan
jane@merchedywawr.cymru
01558 685 737