Cangen Merched y Wawr Penygroes
Croeso i gangen Merched y Wawr Penygroes. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Alwena Davies

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Penygroes yn Casglu Sbwriel

Dyma lun pedair aelod o gangen Merched y Wawr Penygroes, rhanbarth Arfon yn cyfrannu at brosiect y Llywydd. Bu Eleri, Gwennie, Joyce a Lowri yn brysur yn casglu sbwriel o gwmpas Penygroes ac mae digwyddiadau eraill tebyg ar y gweill.

Eleri, Gwennie, Joyce a Lowri yn casglu sbwriel

Blaenorol Gweld pob cofnod
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Gorffennaf

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Tachwedd

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

 • Cangen Penygroes
  Rhanbarth Arfon
  Man Cyfarfod: Neuadd Goffa Penygroes
  7.00 Nos Fercher 1af y mis

  2018
  Medi 5ed - Noson Agoriadol yng nghwmni Mair Thomas Ifans; Chwedlau a Chân a dathlu pen-blwydd y gangen yn 50
  Hydref 3ydd - Wil Aaron yn sgwrsio
  Tachwedd 7fed - Efa Roberts o gwmni cig Oinc Oink
  Rhagfyr 5ed - Cinio Nadolig a thipyn o hwyl yn Pant Du

  2019
  Ionawr 2il - Halan a Finag da ofal Rhiannon Parry
  Chwefror 6ed - Gornest Dominos
  Mawrth 6ed - Dathlu Gŵyl Ddewi
  Ebrill 3ydd - Noson o Ioga yn y gadair gyda Leusa Mererid
  Mai 1af - Arfon Gwilym yn sôn am Garolau Mai

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Alwena Davies
  6 Stryd y Capel, Penygroes, Caernarfon, Gwynedd LL54 6PA
  01286 882 035
  Officer Photo
  Llywydd:
  Mary Roberts
  Gwyndy, Llanrug, Gwynedd LL55 4AE
  01286 675 385
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mair Price
  Gwelafon, Ael y Garth, Caernarfon, Gwynedd LL55 1HA
  01286 672 975
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Pat Jones
  59 Glanffynnon, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd LL55 4PR
  01286 674 372
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883