Cangen Merched y Wawr Penygroes
Croeso i gangen Merched y Wawr Penygroes. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Lowri Wyn Griffith

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Penygroes yn Casglu Sbwriel

Dyma lun pedair aelod o gangen Merched y Wawr Penygroes, rhanbarth Arfon yn cyfrannu at brosiect y Llywydd. Bu Eleri, Gwennie, Joyce a Lowri yn brysur yn casglu sbwriel o gwmpas Penygroes ac mae digwyddiadau eraill tebyg ar y gweill.

Eleri, Gwennie, Joyce a Lowri yn casglu sbwriel

Blaenorol Gweld pob cofnod
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ebrill

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Gorffennaf

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Tachwedd

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

 • Cangen Penygroes
  Rhanbarth Arfon
  Man Cyfarfod: Neuadd Goffa Penygroes
  7.00 Nos Fercher 1af y mis

  Rhaglen 2019
  Medi 4 - Noson angoriaodl yng nghwmni Gwenan Gibbard
  Hydref 2 - Mari Huws: Yr Artig: Môr o blastig
  Tachwedd 6 - George Jones: Tîm achub mynydd Llanberis
  Rhagfyr 4 - Dathlu'r Nadolig yng Nghlwb Golff Caernarfon

  2020
  Ionawr 1 neu 8 - Dathlu - noson yng ngofal Rhiannon
  Chwefror 5 - Gornest Dominos
  Mawrth 4 - Dathlu Gŵyl ein Nawddsant
  Ebrill 1 - Anwen Thomas Troedio
  Mai 6 - Alan Pritchard Bodorgan
  Mehefin 3 - Trip blynyddol - Hufenfa Llaeth y Llan Llanefydd

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Lowri Wyn Griffith
  plas, Felingerrig, Llanfyllin, Caernarfon, Gwynedd LL54 6DD
  01286 880 291
  Officer Photo
  Llywydd:
  Gwyneth Jones
  Llys Gwynt, Llanddeiniolen, Caernarfon LL55 3AG
  01248 670 312
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mair Price
  Gwelafon, Ael y Garth, Caernarfon LL55 1HA
  01286 672 975
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Pat Jones
  59 Glanffynnon, Llanrug, Caernarfon LL55 4PR
  01286 674 372
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883