Cangen Merched y Wawr Pontardawe
Croeso i gangen Merched y Wawr Pontardawe. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Nest Davies

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Pontardawe yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Sesiwn gyntaf Cangen Pontardawe

Dyma lun o aelodau’r gangen  yn mwynhau eu sesiwn gyntaf yn Nhŷ’r Gwrhyd gyda Rob Evans. Roedd Rob yn siarad â’r menywod am grwydro o Fôn i Benfro ac roedd gan  …Darllen mwy  »
Rhaglen Merched y Wawr Cangen Pontardawe 2018-19
Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
Cynhelir y cyfarfodydd yn Nhŷ’r Gwrhyd, Pontardawe am 1:45yp ar ddydd Llun olaf y mis

2018
Medi 24ain - Yr India - Irene de Lloyd

Hydref 26ain - Sgwrs gan Jim Lloyd yn Lôn Las

Tachwedd 9fed - Cwis Hwyl Cenedlaethol

Tachwedd 26ain - Gwynfryn Morgan. Drychau’r Dychymyg

2019
Ionawr 28ain - Cinio Blynyddol

Chwefror 25ain - Grace Birt. Llyfr syml gyda chlwm Celtaidd

Mawrth 16eg - Cinio’r Llywydd yn y de - Gwesty’r Cliff, Gwbert

Mawrth 25ain - Alun Evans - Ffyn

Ebrill 29ain - Dewi Lewis - Syrpreis

Mai 18ed - Cyfarfod Blynyddol y Mudiad

Mehefin 3ydd - Dyddiau Da-cefn gwlad Cymru ar ffilm

Mehefin 24ain - Brethyn Cartref

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
:
Nest Davies
Llety’r Wennol, 84 Pen-yr-Alltwen, Pontardawe, Abertawe SA8 3EA
01792 862 901
Officer Photo
Llywydd:
Nest Davies
Llety'r Wennol, Penyralltwen, Yr Alltwen, Pontardawe SA8 3EA
01792 862 901
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Mererid Morgan
Huanfa, 45 Heol Gorseinon, Penllergaer, Abertawe SA4 9AE
01792 895 172
Officer Photo
Trysorydd:
Jaci Gruffudd
41 Hazel Road, Glanmor, Uplands, Abertawe SA2 OLU
01792 205 807
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Menna Lewis
E-bost: menna@merchedywawr.cymru
07792 823 837
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Jên Dafis
jen@merchedywawr.cymru
07971 523 249