Cangen Merched y Wawr Pontarddulais a’r Cylch
Croeso i gangen Merched y Wawr Pontarddulais a’r Cylch. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Delyth Williams a Gwenda Evans

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

GRŴP TRAFOD LLYFRAU PONTARDDULAIS A GORSEINON

Diweddariad Am Newid gan Dana Edwards oedd llyfr mis Gorffennaf. Teimlai rhai bod ambell sylw negyddol am Ferched y Wawr wedi difetha’r llyfr iddynt ar y dechrau ond wrth ddarllen  …Darllen mwy  »

GRWP TRAFOD LLYFRAU PONTARDDULAIS A GORSEINON

Cafwyd cryn ddadlau rhwng aelodau’r grwp ynglyn a nofel Ruth Richards ‘Pantywennol’ – doedd hi ddim at ddant mwyafrif yr aelodau ond yn gymeradwy iawn gan leiafrif bychan. Cydnabyddid bod  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Cangen Merched y Wawr Pontarddulais a’r Cylch ar y ffordd i’r cinio blynyddol i ddathlu Dydd Gwyl Dewi.

Dathliadau Gwyl Ddewi Cangen Pontarddulais a’r Cylch

Cydnabyddwyd Mrs Elsie Nicholas o’r Hendy yn  Lywydd Anrhydeddus gan Rosemarie Eynon ( Llywydd Presennol 2015-2016) am flynyddoedd o wasanaeth clodwiw i gangen Pontarddulais a’r Cylch, yng nghinio Gwyl Ddewi yn  …Darllen mwy  »

Cangen Pontarddulais a’r Cylch yn Dathlu’r 40

I ddathlu ein 40 penblwydd cynhaliwyd  ‘ Cyngerdd  Mawreddog’ llwyddiannus iawn yng Nghapel Hope/Siloh, Pontarddulais ar Ebrill 25. Yr artistiaid a’n diddanodd oedd Cor y Waun Ddyfal, Eleri Owen Edwards, Rhydian Jenkins,  …Darllen mwy  »
 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mai

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Gorffennaf

 • Cangen Pontarddulais a’r Cylch
  Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
  Man Cyfarfod: Yr Institiwt Pontarddulais
  7.30 o'r gloch Nos Wener olaf y mis

  Merched y Wawr Cangen Pontarddulais a’r Cylch
  Rhaglen 2017-18
  Yn yr Institiwt, Pontarddulais
  Nos Wener 7:30yh
  2017:
  Medi 29 - Edrych yn ôl
  Hydref 27 - "Dweud a gwneud" gan Mair Williams
  Tachwedd 10 - Cwis Cenedlaethol
  Tachwedd 24 - "Ar Ynys ..........." gan Helen Sanchez-Jones
  Rhagfyr 8 - Prynhawn yng Nghaerdydd a Noson yn Sain Ffagan
  Rhagfyr 15 (prynhawn) - Canu Carolau yn y Cartrefi Preswyl a Nyrsio
  2018:
  Ionawr 26 - Donald Treharne yn cyflwyno "Pontarddulais yn grud i greadigrwydd"
  Chwefror 23 - Cinio Gwyl Dewi yng ngwesty'r Hebog, Caerfyrddin. Gwestai - Nan Lewis
  Mawrth 10 - Cwrs Crefft y De - Tyglyn Aeron
  Mawrth 23 - Blodau'r Pasg gan Davina ("Rosebowl" - Hendy)
  Ebrill 14 - Cinio'r Llywydd Cenedlaethol yn y De "Gwesty'r Emlyn"
  Ebrill 27 - Dr Llinos yn trafod "Iechyd Menywod"
  Mai 19 - Gwyl Haf Genedlaethol ym Machynlleth
  Mai 25 - Talentau'r Urdd dan ofal Delyth Nicholas
  Mehefin 15 - Hwyl a Lluniau yng nghwmni Edwin Williams o Gapel Hendre  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  :
  Delyth Williams a Gwenda Evans
  Rhosmari, Heol-y-Barna, Pontlliw, Abertawe SA4 9HG
  01792 884 563
  Officer Photo
  Llywydd:
  Nest Davies
  Llety'r Wennol, Penyralltwen, Yr Alltwen, Pontardawe SA8 3EA
  01792 862 901
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mererid Morgan
  Huanfa, 45 Heol Gorseinon, Penllergaer, Abertawe SA4 9AE
  01792 895 172
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jaci Gruffudd
  41 Hazel Road, Glanmor, Uplands, Abertawe SA2 OLU
  01792 205 807
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Menna Lewis
  E-bost: menna@merchedywawr.cymru
  07792 823 837
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Jên Dafis
  jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249