Cangen Merched y Wawr Pontarddulais a’r Cylch
Croeso i gangen Merched y Wawr Pontarddulais a’r Cylch. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Delyth Williams a Gwenda Evans

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Ffair Aeaf 2018 – Clytwaith Nadoligaidd

Dyma’r buddugwyr yn y gystadleuaeth creu Clytwaith Nadoligaidd. Da iawn i bawb wnaeth gystadlu! Yn 1af – Mair Davies o Bontarddulais. Llongyfachiadau mawr Mim Roberts ddaeth yn 2il ac yn  …Darllen mwy  »

GRŴP TRAFOD LLYFRAU PONTARDDULAIS A GORSEINON

Diweddariad Am Newid gan Dana Edwards oedd llyfr mis Gorffennaf. Teimlai rhai bod ambell sylw negyddol am Ferched y Wawr wedi difetha’r llyfr iddynt ar y dechrau ond wrth ddarllen  …Darllen mwy  »

GRWP TRAFOD LLYFRAU PONTARDDULAIS A GORSEINON

Cafwyd cryn ddadlau rhwng aelodau’r grwp ynglyn a nofel Ruth Richards ‘Pantywennol’ – doedd hi ddim at ddant mwyafrif yr aelodau ond yn gymeradwy iawn gan leiafrif bychan. Cydnabyddid bod  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Cangen Merched y Wawr Pontarddulais a’r Cylch ar y ffordd i’r cinio blynyddol i ddathlu Dydd Gwyl Dewi.

Dathliadau Gwyl Ddewi Cangen Pontarddulais a’r Cylch

Cydnabyddwyd Mrs Elsie Nicholas o’r Hendy yn  Lywydd Anrhydeddus gan Rosemarie Eynon ( Llywydd Presennol 2015-2016) am flynyddoedd o wasanaeth clodwiw i gangen Pontarddulais a’r Cylch, yng nghinio Gwyl Ddewi yn  …Darllen mwy  »

Cangen Pontarddulais a’r Cylch yn Dathlu’r 40

I ddathlu ein 40 penblwydd cynhaliwyd  ‘ Cyngerdd  Mawreddog’ llwyddiannus iawn yng Nghapel Hope/Siloh, Pontarddulais ar Ebrill 25. Yr artistiaid a’n diddanodd oedd Cor y Waun Ddyfal, Eleri Owen Edwards, Rhydian Jenkins,  …Darllen mwy  »
 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mai

   • Tachwedd

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Gorffennaf

 • Cangen Pontarddulais a’r Cylch
  Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
  Man Cyfarfod: Yr Institiwt Pontarddulais
  7.30 Nos Wener olaf y mis

  2018
  Medi 28ain: 'Coed' gan Margarette Huws

  Hydref 26ain: Cwlwm Celtaidd o ardal Caerdydd

  Tachwedd 9fed: Cwis Cenedlaethol

  Tachwedd 30ain: Nadoligau Rhyfel gan Hannah Roberts

  Rhagfyr 14eg: Prynhawn o ganu carolau yn y cartrefi preswyl a nyrsio

  Rhagfyr 14eg: Cynllunio Carden Nadolig gan Meriel, ein Llywydd

  2019
  Ionawr 26ain: Hwyl a Lluniau gan Edwin Williams

  Chwefror 22ain: Cinio Gŵyl Dewi
  Yn y Plough Rhosmaen, Llandeilo
  Gwestai - Y Prifardd Einir Jones

  Mawrth 16eg: Cinio’r Llywydd Cenedlaethol yn y De -Gwesty’r Cliff, Gwbert

  Mawrth 29ain: Lluniau Oriel Odl gan Rhys Jones

  Ebrill 6ed: Cwrs Crefft y De - Tyglyn Aeron

  Ebrill 26ain: 'Llwybrau' gan ein Tesni Lloyd

  Mai 18ed: Gŵyl Haf Genedlaethol ym Machynlleth

  Mai 31ain: Talentau’r Fro

  Mehefin 15ed: Trip i’r Bontfaen a Phenarth


  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  :
  Delyth Williams a Gwenda Evans
  Rhosmari, Heol-y-Barna, Pontlliw, Abertawe SA4 9HG
  01792 884 563
  Officer Photo
  Llywydd:
  Meriel Davies
  Officer Photo
  Llywydd:
  Nest Davies
  Llety'r Wennol, Penyralltwen, Yr Alltwen, Pontardawe SA8 3EA
  01792 862 901
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mererid Morgan
  Huanfa, 45 Heol Gorseinon, Penllergaer, Abertawe SA4 9AE
  01792 895 172
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jaci Gruffudd
  41 Hazel Road, Glanmor, Uplands, Abertawe SA2 OLU
  01792 205 807
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Menna Lewis
  E-bost: menna@merchedywawr.cymru
  07792 823 837
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Jên Dafis
  jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249