Cangen Merched y Wawr Pontarddulais a’r Cylch
Croeso i gangen Merched y Wawr Pontarddulais a’r Cylch. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Delyth Williams

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Grwp Trafod Llyfrau Gorseinon a Phontarddulais

Er gwaetha’r gwyliau daeth criw da ynghyd i Ganolfan Arddio Pontarddulais ar Fedi 15fedi i drafod llyfrau. Roedd hi’n hyfryd cael croesawu aelod newydd – Mererid Morgan i’n plith.  Ar gyfer y cyfarfod cyntaf roedd pob aelod wedi prynu llyfr newydd o 2017 i’w drafod ac roedd yn ddiddorol gweld yr amrywiaeth, yn eu plith: ‘Glas a Gwyrdd’ Eiry Miles;  ‘Dadeni’ Ifan Morgan Jones; ‘Rhannu Ymbarel’ Sonia Edwards; ‘Fesul Gair’ gol. Tudur Dylan Jones;  ‘Pry ar y Wal’ Eigra Lewis Roberts, ‘Y Cyfansoddiadau 2017’ a ‘Pantywennol’ Ruth Richards. Arweiniodd hyn at drafodaeth frwdfrydig ar eu rhinweddau a’u gwendidau.

Byddwn yn cwrdd nesa ar ddydd Gwener 27ain Hydref I drafod ein cyfrol glasurol am eleni sef ‘Ysgrifau’r Hanner Bardd’ gan Dafydd Rowlands, cyfrol arobryn Medal Ryddiaith 1972.

   

Ar Ragfyr 8fed byddwn yn trafod blodeugerdd a olygwyd gan Tudur Dylan Jones ‘Fesul Gair’.  Meddai’r broliant:  Casgliad cyffrous o gerddi cyfoes a chyfarwydd gan rai o feirdd amlycaf Cymru. Gyda ffotograffau du a gwyn a lluniau trawiadol gan yr arlunydd Rhys Bevan Jones, dyma gyfrol i gynhyrfu a phrocio’r dychymyg.

Blaenorol Gweld pob cofnod
Cangen Pontarddulais a’r Cylch
Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
Man Cyfarfod: Yr Institiwt Pontarddulais
7.30 o'r gloch Nos Wener olaf y mis
Ysgrifennydd: Delyth Williams
Rhif ffôn: 01792 884 563

Merched y Wawr Cangen Pontarddulais a’r Cylch
Rhaglen 2016-17
Yn yr Institiwt, Pontarddulais
Nos Wener 7:30yh
Tachwedd 11: Cwis Cenedlaethol
Tachwedd 25: ‘Nes Draw’ gan Mererid Hopwood
Rhagfyr 11 Cyngerdd y Gopa
Rhagfyr 16: Canu Carolau yn y Cartrefi Preswyl a Nyrsio
Rhagfyr 16: Ail-gyrchu Nadoligaidd yng nghwmni Maureen Davies
Ionawr 27: ‘Yr Erlid’ gan Heini Gruffydd
Chwefror 24: Cinio Gŵyl Dewi yn y ‘Falcon’ (Gwesty’r Hebog) Caerfyrddin gydag adloniant ysgafn
Mawrth 4: Cwrs Crefft Aur y De, Teglyn Aeron
Mawrth 31: Gareth Richards yn coginio a threfnu blodau gogyfer Y Pasg
Ebrill 22: Cinio’r Llywydd Cenedlaethol yn y De a Dathlu’r Aur Crug-Las, Penfro
Ebrill 28: Awgrymiadau i’r Cartref (tips)
Mai 20: Gŵyl Haf Aur Genedlaethol ym Machynlleth
Mai 26: Côr Ysgol yr Hendy
Mehefin 17: Gwibdaith
Mehefin 19-23: Arddangosfa’r Aur yn y Parc, Bala

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
:
Delyth Williams
Rhosmari, Heol-y-Barna, Pontlliw, Abertawe SA4 9HG
01792 884 563
Officer Photo
Llywydd:
Jean Bowen
Hilldene, Heol y Graig, Trebannws, Abertawe SA8 4BA
01792 865 421
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Catrin Stevens
10 Bwrw Road, Casllwchwr, Abertawe SA4 6TX
01792 893 410
Officer Photo
Trysorydd:
Jaci Gruffudd
41 Hazel Road, Glanmor, Uplands, Abertawe SA2 OLU
01792 205 807
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Lauren Evans
Gorllewin Morgannwg a Hyrwyddo Clybiau Gwawr y De
07495 288 159