Cangen Merched y Wawr Pontarddulais a’r Cylch
Croeso i gangen Merched y Wawr Pontarddulais a’r Cylch. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Delyth Williams

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

GRŴP TRAFOD LLYFRAU PONTARDDULAIS A GORSEINON

‘A Oes Heddwch? ’ gan Myfanwy Alexander oedd testun ein cyfarfod ym mis Ebrill a chafwyd anghytuno brwd amdano! Roedd y mwyafrif wedi ei fwynhau ac yn teimlo fod y stori dditectif gydag elfennau doniol yn gweithio’n dda. Yn wir roeddent yn awyddus i ddarllen llyfrau eraill gan yr awdures hon. Roedd eraill yn teimlo nad oedd digon o swmp ynddi er yn cydnabod bod y deialogau’n llwyddiannus. Trafodaeth frwd felly!

Nesaf, ar ddydd Gwener 25 Mai byddwn yn trafod ‘Straeon Nos Da i Bob Rebel o Ferch’ addasiad Angharad Elen (Gomer 2016). Dwedodd Siân Phillips amdano, ‘Braf yw gweld llyfr sy’n dathlu dewrder a dygnwch merched o bedwar ban byd. Boed iddo ysbrydoli, annog ac ysgogi’r genhedlaeth nesa o ferched cry fi wireddu eu breuddwydion a thorri eu cwysi eu hunain yn yr hen fyd ‘ma.’

 

Yna, ar gyfer sesiwn olaf 2017-18 llyfr Dana Edwards ‘Am Newid’ fydd dan y      chwyddwydr – hanes sy’n ymgorffori cyfarfodydd o Ferched y Wawr – felly dylai apelio at yr aelodau. Cawn weld!

Blaenorol Gweld pob cofnod
 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mai

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Gorffennaf

 • Cangen Pontarddulais a’r Cylch
  Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
  Man Cyfarfod: Yr Institiwt Pontarddulais
  7.30 o'r gloch Nos Wener olaf y mis
  Llywyddion:
  Gwenda Miles 993329
  Beryl Recontre 882745
  Ysgrifenyddion:
  Delyth Williams 884563
  Gwenda Evans 883491
  Trysorydd:
  Lorraine Rees 883424

  Merched y Wawr Cangen Pontarddulais a’r Cylch
  Rhaglen 2017-18
  Yn yr Institiwt, Pontarddulais
  Nos Wener 7:30yh
  2017:
  Medi 29 - Edrych yn ôl
  Hydref 27 - "Dweud a gwneud" gan Mair Williams
  Tachwedd 10 - Cwis Cenedlaethol
  Tachwedd 24 - "Ar Ynys ..........." gan Helen Sanchez-Jones
  Rhagfyr 8 - Prynhawn yng Nghaerdydd a Noson yn Sain Ffagan
  Rhagfyr 15 (prynhawn) - Canu Carolau yn y Cartrefi Preswyl a Nyrsio
  2018:
  Ionawr 26 - Donald Treharne yn cyflwyno "Pontarddulais yn grud i greadigrwydd"
  Chwefror 23 - Cinio Gwyl Dewi yng ngwesty'r Hebog, Caerfyrddin. Gwestai - Nan Lewis
  Mawrth 10 - Cwrs Crefft y De - Tyglyn Aeron
  Mawrth 23 - Blodau'r Pasg gan Davina ("Rosebowl" - Hendy)
  Ebrill 14 - Cinio'r Llywydd Cenedlaethol yn y De "Gwesty'r Emlyn"
  Ebrill 27 - Dr Llinos yn trafod "Iechyd Menywod"
  Mai 19 - Gwyl Haf Genedlaethol ym Machynlleth
  Mai 25 - Talentau'r Urdd dan ofal Delyth Nicholas
  Mehefin 15 - Hwyl a Lluniau yng nghwmni Edwin Williams o Gapel Hendre  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  :
  Delyth Williams
  Rhosmari, Heol-y-Barna, Pontlliw, Abertawe SA4 9HG
  01792 884 563
  Officer Photo
  Llywydd:
  Jean Bowen
  Hilldene, Heol y Graig, Trebannws, Abertawe SA8 4BA
  01792 865 421
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Catrin Stevens
  10 Bwrw Road, Casllwchwr, Abertawe SA4 6TX
  01792 893 410
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jaci Gruffudd
  41 Hazel Road, Glanmor, Uplands, Abertawe SA2 OLU
  01792 205 807
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Menna Lewis
  E-bost: menna@merchedywawr.cymru
  07792 823 837
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Jên Dafis
  jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249