Cangen Merched y Wawr Pontarddulais a’r Cylch
Croeso i gangen Merched y Wawr Pontarddulais a’r Cylch. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Delyth Williams a Gwenda Evans

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

GRŴP TRAFOD LLYFRAU PONTARDDULAIS A GORSEINON

Diweddariad

Am Newid gan Dana Edwards oedd llyfr mis Gorffennaf. Teimlai rhai bod ambell sylw negyddol am Ferched y Wawr wedi difetha’r llyfr iddynt ar y dechrau ond wrth ddarllen ymhellach roedd mwyafrif y grwp wedi gwerthfawrogi fod yma bwnc hynod gyfoes a phwysig i’w drafod trwy gyfrwng y Gymraegsef a fyddai merch drawsrywiol yn cael ei derbyn gan gymdeithas ei bro enedigol. At hyn gwelwyd perthynas mam a’i merch yn dirywio ac yna’n cryfhau wrth i’r nofel fynd yn eu blaen. Roedd yma gyfoeth o themau. Canmolwyd arddull ddarllenadwy yr awdur a’r disgrifiadau ardderchog yn y llyfr, a hynny yn nhafodiaith Dyfed.

Ar Fedi 14 byddwn yn ymgynnull eto ar gyfer tymor 2018-19 a bydd pob aelod yn dod â llyfr sydd wedi ymddangos yn ystod eleni i’w gyflwyno i’r grŵp. Gall fod yn nofel, cyfrol o farddoniaeth, hunangofiantrhydd i bob un ei dewis.

Ar gyfer mis Hydref byddwn yn darllen un o nofelau Angharad Tomos: naill ai Titrwm neu Si Hei Lwli:

Pob hwyl ar y darllen dros yr haf!

           

Pob hwyl ar y darllen dros yr haf!

 

 

 

 

 

Neges blaenorol isod    

 

‘A Oes Heddwch? ’ gan Myfanwy Alexander oedd testun ein cyfarfod ym mis Ebrill a chafwyd anghytuno brwd amdano! Roedd y mwyafrif wedi ei fwynhau ac yn teimlo fod y stori dditectif gydag elfennau doniol yn gweithio’n dda. Yn wir roeddent yn awyddus i ddarllen llyfrau eraill gan yr awdures hon. Roedd eraill yn teimlo nad oedd digon o swmp ynddi er yn cydnabod bod y deialogau’n llwyddiannus. Trafodaeth frwd felly!

Nesaf, ar ddydd Gwener 25 Mai byddwn yn trafod ‘Straeon Nos Da i Bob Rebel o Ferch’ addasiad Angharad Elen (Gomer 2016). Dwedodd Siân Phillips amdano, ‘Braf yw gweld llyfr sy’n dathlu dewrder a dygnwch merched o bedwar ban byd. Boed iddo ysbrydoli, annog ac ysgogi’r genhedlaeth nesa o ferched cry fi wireddu eu breuddwydion a thorri eu cwysi eu hunain yn yr hen fyd ‘ma.’

 

Yna, ar gyfer sesiwn olaf 2017-18 llyfr Dana Edwards ‘Am Newid’ fydd dan y      chwyddwydr – hanes sy’n ymgorffori cyfarfodydd o Ferched y Wawr – felly dylai apelio at yr aelodau. Cawn weld!

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mai

   • Hydref

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mai

   • Tachwedd

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Gorffennaf

 • Cangen Pontarddulais a’r Cylch
  Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
  Man Cyfarfod: Yr Institiwt Pontarddulais
  7.00 Nos Wener olaf y mis
  Medi 27 Byd y Newyddiadurwr Tweli Griffiths
  Hydref 25 Côr Plant Ysgol Gymraeg Llangennech
  Tachwedd 8 Cwis cenedlaethol
  Tachwedd 29 “Esgidiau” yng nghwmni Dr Fiona Gannon
  Rhagfyr 13 - pnawn - Ymweld â’r cartrefi Preswyl a nyrsio
  Hwyr - Canu carolau a’u cefndir ( festri’r Tabernacl)
  Ionawr 31 Gweithio gyda’r Samariaid - Ann Morgan
  Chwefror 28 Cinio Gŵyl Dewi yn y Plough Rhosmaen , Llandeilo. Gwestai: Beti Wyn James
  Mawrth 14 Cwrs crefft y de
  Mawrth 27 “ Waffles a chân” gyda Kees Huysmans
  Mawrth 28 Cinio’r llywydd yn y de - Gwesty Nantyffin
  Ebrill 24 “ Gwir neu gau” gyda syrpreis o banel
  Mai 16 Gŵyl Haf ym Machynlleth
  Mai 22 “ Hwyl, Sbri a Chloncan” gyda Rhiannon Jenkins
  Mehefin 13 Trip i Sain Ffagan a bwyty Dudley

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Delyth Williams a Gwenda Evans
  Rhosmari, Heol-y-Barna, Pontlliw, Abertawe SA4 9HG
  01792 884 563
  Officer Photo
  Llywydd:
  Nest Davies
  Llety'r Wennol, Penyralltwen, Yr Alltwen, Pontardawe SA8 3EA
  01792 862 901
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mererid Morgan
  Huanfa, 45 Heol Gorseinon, Penllergaer, Abertawe SA4 9AE
  01792 895 172
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jaci Gruffudd
  41 Hazel Road, Glanmor, Uplands, Abertawe SA2 OLU
  01792 205 807
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Menna Lewis
  E-bost: menna@merchedywawr.cymru
  07792 823 837
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Jên Dafis
  jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249