Cangen Merched y Wawr Pontypridd
Croeso i gangen Merched y Wawr Pontypridd. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Cerys Webber

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Taith Gerdded a swper yn y Miskin Arms

Ym mis Gorffennaf 2017 aethom ni, Merched y Wawr Cangen Pontypridd, ar ein taith gerdded flynyddol. Fe’n tywyswyd eleni eto gan Mr Glyn Hughes a chychwynwyd ein taith ger y  …Darllen mwy  »

Parti Ponty 2017

Eleni eto, bu cangen Pontypridd o Ferched y Wawr yn helpu ar y stondin ‘Paned a chacen’ ym Mharti Ponty ar y 15fed o Orffennaf 2017. Y Café Royale oedd  …Darllen mwy  »

“Gerddi Bwytadwy” gydag Eirlys Rhiannon

Ym mis Mai daeth Eirlys Rhiannon o Gaerdydd atom i siarad am bynciau yn ymwneud â’r ardd.  Gyda’r teitl ‘Gerddi Bwytadwy’ buasech yn cael maddeuant o feddwl mai siarad am  …Darllen mwy  »

Gwyl Wanwyn Rhanbarth y De-Ddwyrain

Aeth Delyth a Cerys i’r Wyl Wanwyn yn Cyncoed ar y 1af o Ebrill a chael amser braf yn sgwrsio ag aelodau o ganghennau eraill, prynu anrhegion wrth y stondinau  …Darllen mwy  »

Cyngerdd Telynau Gwyl Ddewi

Fe drefnodd cangen Pontypridd o Ferched y Wawr, ynghŷd â Caryl Thomas o Adran Telyn Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, gyngerdd telynau i ddathlu Gwyl Ddewi ac i godi  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Pontypridd yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Noson yng nghwmni Dana Edwards

Yn ein cyfarfod mis Chwefror cawsom yr awdures Dana Edwards i drafod ei nofel ‘Pam?’. Cawsom noson ddifyr tu hwnt.   Buom hefyd yn gwneud paratoadau ar gyfer ein Cyngerdd  …Darllen mwy  »

Newyddion o Gangen Pontypridd

Ar nos Fercher y 9fed o Dachwedd fe wnaethom ymuno â changen Merthyr Tudful yng nghanolfan Soar ar gyfer gwylio’r ffilm ‘Y Llyfrgell’. Roedd hwn yn ‘thriller’ wedi ei osod  …Darllen mwy  »

Noson Shwmae, Sumae Cangen Pontypridd

Cawsom noson Shwmae, Sumae ym mis Hydref eleni, gan wahodd dysgwyr yr ardal atom am noson o ‘glonc a phaned’. Daeth un-ar-ddeg o ddysgwyr a gwesteion eraill atom ar y  …Darllen mwy  »

Parti Ponty, Gorffennaf 2016

Rhoddodd Menter Iaith Rhondda Cynon Taf wahoddiad i Gangen Pontypridd i weini te a choffi yn ystod Gŵyl Parti Ponty eleni a bu’n bleser rhoi cymorth yn yr Ŵyl Gymraeg  …Darllen mwy  »
Tudalen 1 o 2 1
 • Archif:

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mai

   • Awst

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Gorffennaf

   • Hydref

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

 • Cangen Pontypridd
  Bydd pob cyfarfod am 7.30yh yn Festri Capel Sardis, oni ddangosir yn wahanol.

  2018
  Medi 13eg - Noson Caws a Gwin gydag adloniant gan Catrin Dafydd
  Hydref 11eg - Noson am goginio gydag Eluned Davies-Scott
  Hydref 31ain - Tachwedd 3ydd yng Nghanolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg - Recordio NOSON LAWEN
  Tachwedd 8fed - Teithiau i brifddinasoedd Ewrob gyda Dorian Morgan
  Tachwedd 9fed am 6.30yh yng Nghanolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg - Cwis Hwyl Cenedlaethol
  Rhagfyr 2il am 3.00yh yng Nghapel Tabernacl, Efail Isaf - Gwasanaeth Nadolig y Rhanbarth
  Rhagfyr 13eg - Noson Nadoligaidd yr aelodau

  2019
  Ionawr - Cefnogi Plygain Pentyrch – dyddiad ac amser i’w hysbysu
  Chwefror 14eg - Yoga gyda Mari Rhys
  Mawrth 14eg - Cinio Gŵyl Dewi a dathlu’r deg – Gwesty i’w benderfynu
  Mai 9fed - Cyfarfod Blynyddol
  Mehefin 13eg - Mordeithiau gyda Dorothy Todd
  Gorffennaf 11eg am 6.00yh wrth dafarn Brynffynnon, Llanwynno - Glyn Hughes yn arwain taith gerdded gyda swper i ddilyn
  Gorffennaf 13eg drwy’r dydd yng nghanol y dre’- Parti Ponty
  Gwibdaith Haf – i’w benderfynu

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Cerys Webber
  7 Coed-y-Brenin, Maesycoed, Pontypridd CF37 1QE
  01443 485 275
  Officer Photo
  Llywydd:
  Catherine Watkin Thomas
  Maesmelyn, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AQ
  01446 774 530
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  I'w phenodi
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Eirwen Williams
  26 Dan-y-coed, Clydach, Y Fenni, Sir Fynwy NP7 0LS
  01873 830 489
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Jên Dafis
  E-bost jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Jên Dafis
  E-bost jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249