Cangen Merched y Wawr Pontypridd
Croeso i gangen Merched y Wawr Pontypridd. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Cerys Webber

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cyfarfod mis Mehefin Cangen Pontypridd

Dyma lun braf o ferched Cangen Pontypridd yn eu cyfarfod mis Mehefin pryd y clywsom gan Dorothy am ei hanturiaethau ar sawl mordaith (cruise) dros y blynyddoedd.  Bydd y printiad  …Darllen mwy  »

Cangen Pontypridd yn Dathlu’r 10!

Llongyfarchiadau i gangen Pontypridd ar ddathlu’r 10! Bu’r aelodau yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi a’r pen blwydd arbennig yn y Ceasar’s Arms ac fe gafwyd noson hyfryd.  

Noson Yoga

Noson yoga yng nghwmni Mari.

Banc Bwyd Pontypridd

Ers mis Medi, mae cangen Merched y Wawr Pontypridd wedi bod yn casglu bwyd yn fisol ar gyfer y banc bwyd lleol. Diolch i bawb am fod mor hael!

Taith Gerdded a swper yn y Miskin Arms

Ym mis Gorffennaf 2017 aethom ni, Merched y Wawr Cangen Pontypridd, ar ein taith gerdded flynyddol. Fe’n tywyswyd eleni eto gan Mr Glyn Hughes a chychwynwyd ein taith ger y  …Darllen mwy  »

Parti Ponty 2017

Eleni eto, bu cangen Pontypridd o Ferched y Wawr yn helpu ar y stondin ‘Paned a chacen’ ym Mharti Ponty ar y 15fed o Orffennaf 2017. Y Café Royale oedd  …Darllen mwy  »

“Gerddi Bwytadwy” gydag Eirlys Rhiannon

Ym mis Mai daeth Eirlys Rhiannon o Gaerdydd atom i siarad am bynciau yn ymwneud â’r ardd.  Gyda’r teitl ‘Gerddi Bwytadwy’ buasech yn cael maddeuant o feddwl mai siarad am  …Darllen mwy  »

Gwyl Wanwyn Rhanbarth y De-Ddwyrain

Aeth Delyth a Cerys i’r Wyl Wanwyn yn Cyncoed ar y 1af o Ebrill a chael amser braf yn sgwrsio ag aelodau o ganghennau eraill, prynu anrhegion wrth y stondinau  …Darllen mwy  »

Cyngerdd Telynau Gwyl Ddewi

Fe drefnodd cangen Pontypridd o Ferched y Wawr, ynghŷd â Caryl Thomas o Adran Telyn Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, gyngerdd telynau i ddathlu Gwyl Ddewi ac i godi  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Pontypridd yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
Tudalen 1 o 2 1
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Ebrill

   • Mehefin

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mai

   • Awst

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Gorffennaf

   • Hydref

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

 • Cangen Pontypridd
  Bydd pob cyfarfod am 7.30yh yn Festri Capel Sardis, oni ddangosir yn wahanol.

  2018
  Medi 13eg - Noson Caws a Gwin gydag adloniant gan Catrin Dafydd
  Hydref 11eg - Noson am goginio gydag Eluned Davies-Scott
  Hydref 31ain - Tachwedd 3ydd yng Nghanolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg - Recordio NOSON LAWEN
  Tachwedd 8fed - Teithiau i brifddinasoedd Ewrob gyda Dorian Morgan
  Tachwedd 9fed am 6.30yh yng Nghanolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg - Cwis Hwyl Cenedlaethol
  Rhagfyr 2il am 3.00yh yng Nghapel Tabernacl, Efail Isaf - Gwasanaeth Nadolig y Rhanbarth
  Rhagfyr 13eg - Noson Nadoligaidd yr aelodau

  2019
  Ionawr - Cefnogi Plygain Pentyrch – dyddiad ac amser i’w hysbysu
  Chwefror 14eg - Yoga gyda Mari Rhys
  Mawrth 14eg - Cinio Gŵyl Dewi a dathlu’r deg – Gwesty i’w benderfynu
  Mai 9fed - Cyfarfod Blynyddol
  Mehefin 13eg - Mordeithiau gyda Dorothy Todd
  Gorffennaf 11eg am 6.00yh wrth dafarn Brynffynnon, Llanwynno - Glyn Hughes yn arwain taith gerdded gyda swper i ddilyn
  Gorffennaf 13eg drwy’r dydd yng nghanol y dre’- Parti Ponty
  Gwibdaith Haf – i’w benderfynu

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Cerys Webber
  7 Coed-y-Brenin, Maesycoed, Pontypridd CF37 1QE
  01443 485 275
  Officer Photo
  Llywydd:
  Catherine Watkin Thomas
  Maesmelyn, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AQ
  01446 774 530
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  I'w phenodi
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Eirwen Williams
  26 Dan-y-coed, Clydach, Y Fenni, Sir Fynwy NP7 0LS
  01873 830 489
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Jên Dafis
  E-bost jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Jên Dafis
  E-bost jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249