Cangen Merched y Wawr Pontypridd
Croeso i gangen Merched y Wawr Pontypridd. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Cerys Webber

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cyngerdd Telynau Gwyl Ddewi

Fe drefnodd cangen Pontypridd o Ferched y Wawr, ynghŷd â Caryl Thomas o Adran Telyn Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, gyngerdd telynau i ddathlu Gwyl Ddewi ac i godi arian tuag at Eisteddfod Yr Urdd 2017. Daeth sawl telynor o’r coleg gydag un ffliwtydd ac un unawdydd tenor i Eglwys Sant Catrin ym Mhontypridd i ddifyrru’r gynulleidfa gyda rhaglen amrywiol o ddarnau clasurol, alawon Cymreig, ac ambell i ‘hen ganiad’ ar newydd wedd.

Mwynhaodd y gynulleidfa yr holl berfformiadau gan werthfawrogi’r safon uchel a’r oriau o ymarfer dyfal oedd yn gefn i’r datganiadau.

Llwyddwyd i godi £348 tuag at yr Eisteddfod ym Mhen-y-Bont.

Roedd yna chwe thelyn!

Roedd yna chwe thelyn!

Dyma'r perfformwyr, sydd yn delynorion i gyd heblaw am y rhai a nodir yn wahanol. Rhes ôl o'r chwith: Osian Wyn Bowen (llais), Emily Rowell, Anna Blumire, Hannah Williams, Marged Hall, Carys Gittins (ffliwt). Rhes flaen o'r chwith: Eluned Hollyman, Rhiain Awel Dyer, Mared Pugh-Evans, Katie Bayliss, Alis Huws

Dyma’r perfformwyr, sydd yn delynorion i gyd heblaw am y rhai a nodir yn wahanol. Rhes ôl o’r chwith: Osian Wyn Bowen (llais), Emily Rowell, Anna Blumire, Hannah Williams, Marged Hall, Carys Gittins (ffliwt). Rhes flaen o’r chwith: Eluned Hollyman, Rhiain Awel Dyer, Mared Pugh-Evans, Katie Bayliss, Alis Huws

 

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Ebrill

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mai

   • Awst

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Gorffennaf

   • Hydref

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

 • Cangen Pontypridd
  Bydd pob cyfarfod am 7.30yh yn Festri Capel Sardis, oni ddangosir yn wahanol.

  2018
  Medi 13eg - Noson Caws a Gwin gydag adloniant gan Catrin Dafydd
  Hydref 11eg - Noson am goginio gydag Eluned Davies-Scott
  Hydref 31ain - Tachwedd 3ydd yng Nghanolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg - Recordio NOSON LAWEN
  Tachwedd 8fed - Teithiau i brifddinasoedd Ewrob gyda Dorian Morgan
  Tachwedd 9fed am 6.30yh yng Nghanolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg - Cwis Hwyl Cenedlaethol
  Rhagfyr 2il am 3.00yh yng Nghapel Tabernacl, Efail Isaf - Gwasanaeth Nadolig y Rhanbarth
  Rhagfyr 13eg - Noson Nadoligaidd yr aelodau

  2019
  Ionawr - Cefnogi Plygain Pentyrch – dyddiad ac amser i’w hysbysu
  Chwefror 14eg - Yoga gyda Mari Rhys
  Mawrth 14eg - Cinio Gŵyl Dewi a dathlu’r deg – Gwesty i’w benderfynu
  Mai 9fed - Cyfarfod Blynyddol
  Mehefin 13eg - Mordeithiau gyda Dorothy Todd
  Gorffennaf 11eg am 6.00yh wrth dafarn Brynffynnon, Llanwynno - Glyn Hughes yn arwain taith gerdded gyda swper i ddilyn
  Gorffennaf 13eg drwy’r dydd yng nghanol y dre’- Parti Ponty
  Gwibdaith Haf – i’w benderfynu

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Cerys Webber
  7 Coed-y-Brenin, Maesycoed, Pontypridd CF37 1QE
  01443 485 275
  Officer Photo
  Llywydd:
  Catherine Watkin Thomas
  Maesmelyn, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AQ
  01446 774 530
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  I'w phenodi
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Eirwen Williams
  26 Dan-y-coed, Clydach, Y Fenni, Sir Fynwy NP7 0LS
  01873 830 489
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Jên Dafis
  E-bost jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Jên Dafis
  E-bost jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249