Cangen Merched y Wawr Pontypridd
Croeso i gangen Merched y Wawr Pontypridd. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Cerys Webber

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

“Gerddi Bwytadwy” gydag Eirlys Rhiannon

Ym mis Mai daeth Eirlys Rhiannon o Gaerdydd atom i siarad am bynciau yn ymwneud â’r ardd. 

Gyda’r teitl ‘Gerddi Bwytadwy’ buasech yn cael maddeuant o feddwl mai siarad am gnydau fel bresych, moron, ffa, pys ac yn y blaen oedd prif bwnc y noson – ond na! Mae llawer mwy y gellir tyfu mewn gardd na dim ond y llysiau unflwydd traddodiadol ac yn aml ddim dim ond y ffrwythau sy’n fwytadwy ond y dail, y gwreiddiau, y coesyn a’r blodau hefyd.

Roedd neges bwysig gan Eirlys i ddweud am ein hamgylchfyd. ‘Rydym fel rheol yn cysylltu prosesau pwysig twf planhigion gyda’r hyn sy’n weladwy uwchben wyneb y pridd ond mae’n dod yn fwyfwy amlwg fod yr hyn sy’n digwydd o dan wyneb y pridd yr un mor bwysig. Mae’r holl brosesau sy’n digwydd o dan y pridd fel ‘disco’ a’r bywyd sydd yn deillio ohonynt yn lledaenu’n bellach nag a feddyliom. Ar y llaw arall, pan fo dynoliaeth yn adeiladu tai, swyddfeydd, meysydd parcio, heolydd, nid yn unig y coed a’r planhigion ar y wyneb sy’n cael eu difa ond mae’r holl fywyd o dan y wyneb yn cael ei ddifa hefyd a’r lle yn troi’n ddiffaith. Y mwya’ o’r bylchau hyn sy’n cael eu creu, y mwya’ yw’r effaith negyddol ar ein hamgylchfyd.

I orffen, siaradodd Eirlys am ei phrosiect diweddaraf, sef Geirfa Garddio. Mae’n annog pobl i rannu geirfa garddio Cymraeg trwy’r we. Mae cyfrif Trydar @GeirfaGarddio ar gael i’w ddilyn a gellir defnyddio’r hashnod #geirfagarddio wrth drydar am arddio yn Gymraeg. Mae gwefan ar gael hefyd, sef http://www.geirfagarddio.cymru 

Gwefan arall Eirlys yw http://www.bwytaeingerddi.co.uk/

Dyma lun o Eirlys Rhiannon gyda rhai llyfrau am erddi bwytadwy o'i chasgliad llyfrau ei hun.

Dyma lun o Eirlys Rhiannon gyda rhai llyfrau am erddi bwytadwy o’i chasgliad llyfrau ei hun.

 

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Ebrill

   • Mehefin

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mai

   • Awst

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Gorffennaf

   • Hydref

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

 • Cangen Pontypridd
  Rhanbarth Y De-Ddwyrain
  Man Cyfarfod: Festri Capel Sardis
  7.30 2il nos Iau y mis

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Cerys Webber
  7 Coed-y-Brenin, Maesycoed, Pontypridd CF37 1QE
  01443 485 275
  Officer Photo
  Llywydd:
  Catherine Watkin Thomas
  Maesmelyn, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AQ
  01446 774 530
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  I'w phenodi
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Eirwen Williams
  26 Dan-y-coed, Clydach, Y Fenni, Sir Fynwy NP7 0LS
  01873 830 489
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Jên Dafis
  E-bost jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Jên Dafis
  E-bost jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249