Cangen Merched y Wawr Pontypridd
Croeso i gangen Merched y Wawr Pontypridd. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Cerys Webber

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Parti Ponty 2017

Eleni eto, bu cangen Pontypridd o Ferched y Wawr yn helpu ar y stondin ‘Paned a chacen’ ym Mharti Ponty ar y 15fed o Orffennaf 2017. Y Café Royale oedd wedi darparu’r te a choffi a rhoi benthyg yr wrn a’r siop Sainsbury’s lleol oedd wedi darparu cacennau bach. Roeddem yno ar ran Menter Iaith Rhondda Cynon Taf ond cawsom gyfle i hybu gweithgaredd ein cangen leol ac i werthu ychydig o nwyddau Merched y Wawr. ‘Roedd y bagiau dathlu yn boblogaidd!

Dyma Dorothy, Dil a Menna yn gwneud yn siwr fod popeth yn barod  ar gyfer cwsmer cyntaf y dydd.

Dyma Dorothy, Dil a Menna yn gwneud yn siwr fod popeth yn barod  ar gyfer cwsmer cyntaf y dydd.

Yn anffodus, buodd yn bwrw glaw mân drwy'r dydd ond 'doedd hynny ddim yn amharu ar y bwrlwm. 'Roedd y stondin yn brysur drwy'r dydd ac fe werthom yn agos at ddau gant o baneidiau.

Yn anffodus, buodd yn bwrw glaw mân drwy’r dydd ond ‘doedd hynny ddim yn amharu ar y bwrlwm. ‘Roedd y stondin yn brysur drwy’r dydd ac fe werthom yn agos at ddau gant o baneidiau.

Bu llawer o weithgareddau diddorol ar y maes yn ystod y diwrnod a bu nifer yn dweud pa mor llwyddiannus oedd yr Ŵyl eleni.  Llongyfarchiadau i’r Fenter Iaith am drefnu Gŵyl hapus a llewyrchus, ac a mwynhawyd gan bawb fu yno.

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Ebrill

   • Mehefin

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mai

   • Awst

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Gorffennaf

   • Hydref

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

 • Cangen Pontypridd
  Rhanbarth Y De-Ddwyrain
  Man Cyfarfod: Festri Capel Sardis
  7.30 2il nos Iau y mis

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Cerys Webber
  7 Coed-y-Brenin, Maesycoed, Pontypridd CF37 1QE
  01443 485 275
  Officer Photo
  Llywydd:
  Catherine Watkin Thomas
  Maesmelyn, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AQ
  01446 774 530
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  I'w phenodi
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Eirwen Williams
  26 Dan-y-coed, Clydach, Y Fenni, Sir Fynwy NP7 0LS
  01873 830 489
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Jên Dafis
  E-bost jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Jên Dafis
  E-bost jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249