Cangen Merched y Wawr Porthaethwy
Croeso i gangen Merched y Wawr Porthaethwy. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Menai Thomas

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Porthaethwy yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
Cangen Porthaethwy
Rhanbarth Môn
Man Cyfarfod: Eglwys Tabernacl, Ffordd Cynan
7.30 3ydd Nos Fercher y mis

2019
Medi 18 - Noson yng nghwmni Gwen Elin a Deio Morgan
Hydref 16 - Noson yng nghwmni Cadi Iolen Curadur Amgueddfa Llechi Cymru, Llanberis
Tachwedd 20 - Noson yng nghwmni Norman Evans - Addurniadau Nadolig
Rhagfyr 11 - Cinio Nadolig yng ngwesty Bishopsgate Biwmares

2020
Ionawr 15 - Noson yng nghwmni Dr Mair Edwards, Seicolegydd
Chwefror 19 - Noson yng nghwmni Wil Aaron Cynhyrchydd Teledu, awdur a cholofnydd
Mawrth 18 - Cinio Gŵyl Dewi yn y 'Fic' Porthaethwy gyda Mared Hughes, Cantores
Ebrill 15 - Brethyn Cartref
Mai 20 - Taith Pentymor

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Menai Thomas
Hafan, Fron Heulog, Porthaethwy, Ynys Môn LL59 5NA
01248 712 918
Officer Photo
Llywydd:
Gladys Pritchard
Crud yr Awel, 6 Llainfain, Llaingoch, Caergybi, Ynys Mon LL65 1NF
01407 726 090
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Catherine Jones
Clwch, Lon Tarw, Porth Llechog, Amlwch, Ynys Mon LL68 9SS
01407 831 420
Officer Photo
Trysorydd:
Margaret Roberts
Bryn Ael, PEncarnisiog, Ty Croes, Ynys Mon LL63 5SA
01407 810 658
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883