Cangen Merched y Wawr Porthaethwy
Croeso i gangen Merched y Wawr Porthaethwy. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Menai Thomas

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Porthaethwy yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
Cangen Porthaethwy
Rhanbarth Môn
Man Cyfarfod: Eglwys Tabernacl, Ffordd Cynan
7.30 3ydd Nos Fercher y mis

2018
Medi 19eg - Noson yng nghwmni 'Y Brodyr Magee'
Hydref 17eg - Noson yng nghwmni Wil Lloyd Davies
Tachwedd 21ain - Noson y Gangen, eitemau coginio
Rhagfyr 12fed - Cinio Nadolig yn y 'Bishopsgate'

2019
Ionawr 16eg - Noson y Gangen - 'Tair o Biwmares'
Chwefror 20fed - Noson yng nghwmni Dafydd Whiteside Thomas
Mawrth 20fed - Dathlu Gŵyl Ddewi yn y 'Fic' gydag Edern
Ebrill 17eg - Noson yng nghwmni Rhian Mair
Mai 15fed - Taith Pentymor i'w threfnu

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Menai Thomas
Hafan, Fron Heulog, Porthaethwy, Ynys Môn LL59 5NA
01248 712 918
Officer Photo
Llywydd:
Gladys Pritchard
Crud yr Awel, 6 Llainfain, Llaingoch, Caergybi, Ynys Mon LL65 1NF
01407 726 090
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Catherine Jones
Clwch, Lon Tarw, Porth Llechog, Amlwch, Ynys Mon LL68 9SS
01407 831 420
Officer Photo
Trysorydd:
Margaret Roberts
Bryn Ael, PEncarnisiog, Ty Croes, Ynys Mon LL63 5SA
01407 810 658
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883