Cangen Merched y Wawr Porthmadog
Croeso i gangen Merched y Wawr Porthmadog. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Gwen Eluned Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Gwahodd dysgwyr i’r Gangen

Nos Fawrth, Hydref 16 gwahoddodd cangen Porthmadog ddysgwyr y Gymraeg i gyfarfod y gangen. Daeth Hywyn Williams o Barc Cenedlaethol Eryri i sgwrsio a chynnal cwis ar ffurf ‘Pwy sydd  …Darllen mwy  »

Cangen Porthmadog yn mwynhau yng Nglasfryn

Rhai o aelodau cangen Porthmadog yn mwynhau eu hunain yng Nglasfryn.

Cangen Porthmadog yn ystod y bowlio

Rhai o aelodau cangen Porthmadog yn mwynhau eu hunain yng Nglasfryn.
Cangen Porthmadog
Rhanbarth Dwyfor
Man Cyfarfod: Canolfan Porthmadog
7.00 3ydd Nos Fawrth y mis

2019
Medi 17 - Nia Morgan o'r Bala
Hydref 15 - Crefftwaith yn dwyn atgofion - Rhiannon Parry
Hydref 25 - Noson goffi
Tachwedd 19 - 'Cadw i fynd' yng nghwmni Pat
Rhagfyr 17 - 'Dathlu'r Nadolig' efo Carol a Rhiannon D

2020
Ionawr 21 - Noson amrywiol yng nghwmni Ken Hughes
Chwefror 18 - Brethyn Cartref - Pawb a'i bwt
Mawrth 17 - Dathlu Gŵyl Ddewi yn Aberdunant Hall, Prenteg yng nghwmni Alaw Tecwyn
Ebrill 21 - Noson i groesawu'r dysgwyr o dan ofal Anna Jones, Abersoch - 'Fy Nghymru i'
Mai 19 - 'Glasu' dewch i flasu!

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Gwen Eluned Jones
Gwelfryn, 23 Y Ddôl, Porthmadog, Gwynedd LL49 9HY
01766 512 487
Officer Photo
Llywydd:
Gwladys Thomas
Carrog, Llangwnadl, Pwllheli, Gwynedd LL53 8NL
01758 730 670
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Meryl Davies
Nyffryn, Dinas, Pwllheli, Gwynedd LL53 8ST
01758 770 691
Officer Photo
Trysorydd:
Gwyneth Griffiths
Dolydd, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd LL53 6NX
01766 810 610
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883