Cangen Merched y Wawr Porthmadog
Croeso i gangen Merched y Wawr Porthmadog. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Hefina Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Gwahodd dysgwyr i’r Gangen

Nos Fawrth, Hydref 16 gwahoddodd cangen Porthmadog ddysgwyr y Gymraeg i gyfarfod y gangen. Daeth Hywyn Williams o Barc Cenedlaethol Eryri i sgwrsio a chynnal cwis ar ffurf ‘Pwy sydd  …Darllen mwy  »

Cangen Porthmadog yn mwynhau yng Nglasfryn

Rhai o aelodau cangen Porthmadog yn mwynhau eu hunain yng Nglasfryn.

Cangen Porthmadog yn ystod y bowlio

Rhai o aelodau cangen Porthmadog yn mwynhau eu hunain yng Nglasfryn.
Cangen Porthmadog
Rhanbarth Dwyfor
Man Cyfarfod: Canolfan Porthmadog
7.00 3ydd Nos Fawrth y mis

2018
Medi 18fed – Beti Rhys a’r Genod
Hydref 16eg – Hywyn Williams (noson i'r dysgwyr)
Tachwedd 20fed – Vicki Hinde ‘Sebon’
Rhagfyr 18fed – Dathlu'r Nadolig : Ffrindiau Celyn, Carol Roberts

2019
Ionawr 15fed – Brethyn Cartref ‘Pwt o Stori’
Chwefror 19eg – Jeremy Trumper ‘Mynydda am 50 Mlynedd’
Mawrth 19eg – Cinio Gwyl Ddewi yng nghwmni Sian James yn yr Hen Fecws
Ebrill 9fed – Carys Gwilym ‘Kate Roberts’ yn festri Salem
Mai 21ain – Prifardd Myrddin ap Dafydd ‘Diddordebau’
Mehefin 18fed – Taith yr Haf ‘Ymweld a Ty’n Braich, Dinas Mawddwy

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Hefina Jones
27 Y Ddôl, Porthmadog, Gwynedd LL49 9HY
01766 512 879
Officer Photo
Llywydd:
Elizabeth Williams
Y Felin, Llwyndyrus, Pwllheli, Gwynedd LL53 6NG
01758 750 280
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Catherine Morris
Rhydolion, Llangian, Pwllheli, Gwynedd LL53 7LR
01758 712 342
Officer Photo
Trysorydd:
Christine Jones
Cwmwd, Erwenni, Yr Ala, Pwllheli, Gwynedd LL53 5RH
01758 614 180
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883