Cangen Merched y Wawr Prestatyn
Croeso i gangen Merched y Wawr Prestatyn. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Marilyn Davies

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Ffair Aeaf 2018 – Pot o Bicl

Dyma fuddugwyr y gystadleuaeth gwneud Pot o Bicl neu Bicilili yn y Ffair Aeaf 2018. Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd ran! Lyn Guy o gangen y Bontfaen ddaeth yn 1af.  …Darllen mwy  »

Cangen Prestatyn

Roedd ail ran y noson yn nwylo Anwen Hughes. Dangosodd dri darn o waith a grëwyd ganddi tra’n dilyn cwrs B Tech, gan olrhain yr holl ymchwil a wnaeth.
Cangen Prestatyn
Rhanbarth Colwyn
Man Cyfarfod: Festri Rehoboth
7.15 2ail nos Fawrth y mis

2018
Medi 11eg - Swper agoriadol gydag adloniant gan Gwenan Mars Lloyd a'i ffrindiau
Hydref 9fed - 'Fy Mhrofiad I' gan y Nyrs Arbenigol, Siwan Owen
Tachwedd 13eg - Gweithdy Creu Llyfrnod gyda Anwen Hughes a Gwenda Humphries
Rhagfyr 11eg - Cinio Nadolig

2019
Ionawr 8fed - Sgwrs ac Arddangosfa Llwyau Caru gan Wyn Davies
Chwefror 12fed - Sgwrs am Japan gan Noriko Vernon
Mawrth 12fed - Dathlu Gŵyl Ddewi - Swper ac Adloniant gan ddisgyblion Ysgol Glan Clwyd
Ebrill 9fed - 'Pwysigrwydd Gwenyn yn y Gymuned' gan Esther Roberts
Mai 14eg - Cyfarfod Blynyddol, Gyrfa Chwilod a Sgwrs gyda'r Dysgwyr
Mehefin 1eg - Cinio Diwedd Tymor

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Marilyn Davies
12 Fforddlas, Prestatyn, Sir Ddinbych LL19 9SG
01745 856 599
Officer Photo
Llywydd:
Jen Roberts
Trigfa, Llangernyw, Abergele LL22 8PP
07867 528 500
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Olwen Evans
Swn-y-Nant, Llangernyw, Abergele LL22 8PP
07818 452 250
Officer Photo
Trysorydd:
Elinor Davies
Yr Efail, Llanfair Talhaiarn, Abergele, Sir Conwy LL22 8SD
07713 618 762
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Anwen Williams
Gogledd Ddwyrain Cymru
01745 550 362