Cangen Merched y Wawr Prestatyn
Croeso i gangen Merched y Wawr Prestatyn. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Marilyn Davies

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Prestatyn yn crefftio

Cangen Prestatyn yn Casglu Sbwriel

Dyma lun o aelodau Merched y Wawr Prestatyn wedi bod yn casglu sbwriel ar draeth Barcbi Prestatyn.  Roedd 11 aelod, ond dwy wedi gadael cyn i’r llun cael ei dynnu.  …Darllen mwy  »

Ffair Aeaf 2018 – Pot o Bicl

Dyma fuddugwyr y gystadleuaeth gwneud Pot o Bicl neu Bicilili yn y Ffair Aeaf 2018. Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd ran! Lyn Guy o gangen y Bontfaen ddaeth yn 1af.  …Darllen mwy  »

Cangen Prestatyn

Roedd ail ran y noson yn nwylo Anwen Hughes. Dangosodd dri darn o waith a grëwyd ganddi tra’n dilyn cwrs B Tech, gan olrhain yr holl ymchwil a wnaeth.
Cangen Prestatyn
Rhanbarth Colwyn
Man Cyfarfod: Festri Rehoboth
7.15 2ail nos Fawrth y mis

2019
Medi 10 - Swper agoriadol a sgwrs gan Haf Evans
Hydref 8 - Ein 4 doctor: sgwrs gan Elen Lloyd
Tachwedd 12 - Gweithdy crefft gydag Anwen Hughes a Helena Jones
Rhagfyr 10 - Cinio Nadolig

2020
Ionawr 14 - Lliwiau: sgwrs gan Helen Williams
Chwefror 11 - Sioe ffasiynau amgen gan rai o'r aelodau
Mawrth 10 - Dathlu gŵyl Ddewi: swper ac adloniant cerddorol gyda Menna Williams - 6:30
Ebrill 14 - Pys pêr a'u hanes: sgwrs gan Allan Evans
Mai 12 - Cyfarfod Blynyddol, gyrfa chwilod a sgwrs gyda'r dysgwyr
Mehefin 9 - Cinio/gwibdaith i ddiweddu'r tymor

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Marilyn Davies
12 Fforddlas, Prestatyn, Sir Ddinbych LL19 9SG
01745 856 599
Officer Photo
Llywydd:
Jen Roberts
Trigfa, Llangernyw, Abergele, Conwy LL22 8PP
01745 860 595
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Olwen Evans
Swn-y-Nant, Llangernyw, Abergele, Conwy LL22 8PP
01745 860 675
Officer Photo
Trysorydd:
Elinor Davies
Penllan Smithy, Llanfair Talhaiarn, Abergele, Conwy LL22 8SD
07713 618 762
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Anwen Williams
Gogledd Ddwyrain Cymru
01745 550 362