Cangen Merched y Wawr Rhiwlas a’r Cylch
Croeso i gangen Merched y Wawr Rhiwlas a’r Cylch. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Gwenan Griffiths

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Rhiwlas a’r Cylch
Rhanbarth Glyn Maelor
Man Cyfarfod: Canolfan Rhiwlas
7.15 3ydd Nos Iau y mis

2018
Medi 20fed - 'Dechrau Busnes' gyda Lowri Hywel
Hydref 18fed - 'Yr Afon Efyrnwy' gyda Dewi Roberts
Hydref 24ain (Nos Fercher) - Gyrfa Chwist
Tachwedd 15fed - Creu Addurniadau Nadolig gyda Liz Bickerton
Rhagfyr 4ydd (Nos Fawrth) - Cinio Nadolig yn y Stumble Inn

2019
Ionawr 17eg - 'Bwyd i Bawb'
Chwefror 21ain - Dathlu Gŵyl Ddewi
Mawrth - Dim Cyfarfod
Ebrill 18fed - Noson gyda'r Dysgwyr
Mai 16eg - Pwyllgor Blynyddol
Mehefin 20fed - Gwibdaith
Gorffennaf 18fed - Noson yn yr Awyr Agored

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Gwenan Griffiths
Brynhafod, Rhiwlas, Croesoswallt SY10 7JJ
01691 600 212
Officer Photo
Llywydd:
Eirwen Jones
7 Maes Hyfryd, Rhuthun, Sir Ddinbych LL15 1FA
01824 707 567
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Nia Wynn Davies
Rhandir, 21 Bryn Eryl, Rhuthun, Sir Ddinbych LL15 1DT
01824 703 308
Officer Photo
Trysorydd:
Margaret Bryan Williams
Rhiwbebyll Isaf, Llangwyfan, Dinbych, Sir Ddinbych LL16 4NA
01824 790 566
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Anwen Williams
Gogledd Ddwyrain Cymru
01745 550 362