Cangen Merched y Wawr Rhiwlas
Croeso i gangen Merched y Wawr Rhiwlas. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Iona Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Rhiwlas yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên  

Cangen Rhiwlas yn ennill y Cwis Hwyl Cenedlaethol

Llongyfarchiadau i Linda Jones, Nia Jones, Annes Glynn a Iona Jones ar ddod yn fuddugol yn Genedlaethol yn y Cwis Hwyl.

Gwyl Celf a Chrefft Arfon

Llongyfarchiadau i Linda Jones

Llongyfarchiadau i Linda Jones ar ennill y drydedd wobr am wneud llusern yn y Ffair Aeaf.
 • Archif:

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Tachwedd

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Hydref

 • Cangen Rhiwlas
  Rhanbarth Arfon
  Man Cyfarfod: Neuadd Bentref Rhiwlas
  7.00 Ail nos Fawrth y mis

  2018
  Medi 11eg - Trafferthion Bardd o Chwarelwr gyda Gwen Gruffudd
  Hydref 9fed - Carys yn sôn am ei thaith i Batagonia
  Tachwedd 13eg - Norman Evans yn trafod traddodiadau'r Nadolig
  Rhagfyr 11eg - Cinio Nadolig

  2019
  Ionawr 8fed - Cyfarfod prynhawn am 2.00yp - Yn fy Meddiant - Aelodau'r Gangen
  Chwefror 12fed - Noson yng nghwmni Tammy Jones
  Mawrth 12fed - Aelodau yn dangos eu Crefft
  Ebrill 9fed - Gwreiddiau sgwrs gan Megan Thomas
  Mai 14eg - Cadw'n Heini
  Mehefin 11eg - Dathlu Diwedd Blwyddyn

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Iona Jones
  17 Bro Rhiwen, Rhiwlas, Bangor, Gwynedd LL57 4EL
  01248 355 336
  Officer Photo
  Llywydd:
  Mary Roberts
  Gwyndy, Llanrug, Gwynedd LL55 4AE
  01286 675 385
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mair Price
  Gwelafon, Ael y Garth, Caernarfon, Gwynedd LL55 1HA
  01286 672 975
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Pat Jones
  59 Glanffynnon, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd LL55 4PR
  01286 674 372
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883