Cangen Merched y Wawr Rhiwlas
Croeso i gangen Merched y Wawr Rhiwlas. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Iona Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Rhiwlas yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên  

Cangen Rhiwlas yn ennill y Cwis Hwyl Cenedlaethol

Llongyfarchiadau i Linda Jones, Nia Jones, Annes Glynn a Iona Jones ar ddod yn fuddugol yn Genedlaethol yn y Cwis Hwyl.

Gwyl Celf a Chrefft Arfon

Llongyfarchiadau i Linda Jones

Llongyfarchiadau i Linda Jones ar ennill y drydedd wobr am wneud llusern yn y Ffair Aeaf.
Cangen Rhiwlas
Rhanbarth Arfon
Man Cyfarfod: Neuadd Bentref Rhiwlas
7.00 Ail nos Fawrth y mis

2018
Medi 11eg - Trafferthion Bardd o Chwarelwr gyda Gwen Gruffudd
Hydref 9fed - Carys yn sôn am ei thaith i Batagonia
Tachwedd 13eg - Norman Evans yn trafod traddodiadau'r Nadolig
Rhagfyr 11eg - Cinio Nadolig

2019
Ionawr 8fed - Cyfarfod prynhawn am 2.00yp - Yn fy Meddiant - Aelodau'r Gangen
Chwefror 12fed - Noson yng nghwmni Tammy Jones
Mawrth 12fed - Aelodau yn dangos eu Crefft
Ebrill 9fed - Gwreiddiau sgwrs gan Megan Thomas
Mai 14eg - Cadw'n Heini
Mehefin 11eg - Dathlu Diwedd Blwyddyn

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Iona Jones
17 Bro Rhiwen, Rhiwlas, Bangor, Gwynedd LL57 4EL
01248 355 336
Officer Photo
Llywydd:
Mary Roberts
Gwyndy, Llanrug, Gwynedd LL55 4AE
01286 675 385
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Mair Price
Gwelafon, Ael y Garth, Caernarfon, Gwynedd LL55 1HA
01286 672 975
Officer Photo
Trysorydd:
Pat Jones
59 Glanffynnon, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd LL55 4PR
01286 674 372
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883