Cangen Merched y Wawr Rhosmeirch
Croeso i gangen Merched y Wawr Rhosmeirch. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ann Roberts

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Rhosmeirch yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
Cangen Rhosmeirch
Rhanbarth Môn
Man Cyfarfod: Canolfan Rhosmeirch
7.00 Nos Iau 1af y mis

2018
Medi 6ed - Brethyn Cartref
Hydref 4ydd - 'Milgi Chwim y Maelgi' gyda'r Parch. Hugh John Hughes
Tachwedd 1af - Yoga gyda Morfudd Hughes
Rhagfyr 6ed - Cinio Nadolig (amser cinio)

2019
Ionawr 3ydd - Profiadau trwstan o'r Bluecoat i Ysgol y Graig gan Gwynfor Roberts
Chwefror 7ed - Caplaniaeth yn ei holl amrywiaeth gyda'r Parch. Marcus Roberts
Mawrth 7fed - Dathlu Gŵyl Ddewi
Ebrill 4ydd - Cyflwyniad i 'Llyfrgell Fodern' gyda Bethan Hughes Jones
Mai 2il - Atal Caethwasiaeth gyda Tony Jones
Mehefin 6ed - Cyfarfod Blynyddol
Gorffennaf 4ydd - Gwibdaith

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Ann Roberts
Llwyn Onn, Llangefni, Ynys Môn LL77 8YQ
01248 722 520
Officer Photo
Llywydd:
Gladys Pritchard
Crud yr Awel, 6 Llainfain, Llaingoch, Caergybi, Ynys Mon LL65 1NF
01407 726 090
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Catherine Jones
Clwch, Lon Tarw, Porth Llechog, Amlwch, Ynys Mon LL68 9SS
01407 831 420
Officer Photo
Trysorydd:
Margaret Roberts
Bryn Ael, PEncarnisiog, Ty Croes, Ynys Mon LL63 5SA
01407 810 658
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883