Cangen Merched y Wawr Rhuthun
Croeso i gangen Merched y Wawr Rhuthun. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Gwenan Carrington

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Rhuthun yn Dathlu 50

Bu aelodau Merched y Wawr Rhuthun yn dathlu hanner can mlynedd y gangen ym mis Mawrth. Cafwyd gwledd Gŵyl Ddewi yn ‘Caffi R’ a llawer o hwyl wrth hel atgofion  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Rhuthun yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Hiwmor Dilwyn Morgan

Cafwyd sgwrs hwyliog a digri iawn ar y testun Hiwmor gan y cyflwynydd Dilwyn Morgan yng nghyfarfod Mis Tachwedd. Roedd hi’n noson agored i’r cyhoedd dan nawdd Cynllun Noson Allan  …Darllen mwy  »
Cangen Rhuthun
Rhanbarth Glyn Maelor
Man Cyfarfod: Llys Erw Rhuthun
7.30 3ydd Nos Lun y mis

2018
Medi 17eg - 'Chwedl a Chân' gyda Mair Tomos Ifans
Hydref 15fed - Sgwrs gyda Richard Roberts am 'Glwb Mynydda Cymru'
Tachwedd 19eg - 'Ein Hamgylchedd' gyda Tim Jones, Cyfoeth Naturiol Cymru
Rhagfyr 17eg - Dathlu'r Nadolig gyda Indigo

2019
Ionawr 21ain - Noson y Dysgwyr
Chwefror 18fed - 'Fy Antur yn Affrica' gan Dr Janet Cameran
Mawrth 18fed - Noson Gŵyl Ddewi a Dathlu 50 Cangen Myw Rhuthun
Ebrill 15fed - Cadw'n Heini a Pilates gyda Elen Lloyd
Mai 20fed - Cyfarfod Blynyddol a Noson Brethyn Cartref
Mehefin 17eg - Noson yng Ngardd Plas Pont y Tŵr

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Gwenan Carrington
Dolwen, Rhewl, Rhuthun LL15 2TR
01824 705 700
Officer Photo
Llywydd:
Eirwen Jones
7 Maes Hyfryd, Rhuthun, Sir Ddinbych LL15 1FA
01824 707 567
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Nia Wynn Davies
Rhandir, 21 Bryn Eryl, Rhuthun, Sir Ddinbych LL15 1DT
01824 703 308
Officer Photo
Trysorydd:
Margaret Bryan Williams
Rhiwbebyll Isaf, Llangwyfan, Dinbych, Sir Ddinbych LL16 4NA
01824 790 566
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Anwen Williams
Gogledd Ddwyrain Cymru
01745 550 362