Cangen Merched y Wawr Rhuthun
Croeso i gangen Merched y Wawr Rhuthun. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Rhiannon Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hiwmor Dilwyn Morgan

Cafwyd sgwrs hwyliog a digri iawn ar y testun Hiwmor gan y cyflwynydd Dilwyn Morgan yng nghyfarfod Mis Tachwedd. Roedd hi’n noson agored i’r cyhoedd dan nawdd Cynllun Noson Allan Cyngor Celfyddydau Cymru.  Yn y llun mae Dilwyn Morgan ynghyd a thri gwr dewr a fentrodd i ganol yr holl ferched.

Yn y llun mae Dilwyn Morgan ynghyd a thri gwr dewr a fentrodd i ganol yr holl ferched.

Dilwyn Morgan ynghyd a thri gwr dewr a fentrodd i ganol yr holl ferched

 

Gweld pob cofnod Nesaf
Cangen Rhuthun
Rhanbarth Glyn Maelor
Man Cyfarfod: Llys Marchan
7.30 3ydd Nos Lun y mis

2019
Medi 16 - Swyddog o'r heddlu i drafod diogelwch yn y cartref/galwadau ffôn amheus
Hydref 21 - 'O'r fferm i'r plât - y dull organig' gyda Gareth Jones
Tachwedd 18 - 'Noson o harddwch' gyda Ceri Jones
Rhagfyr 16 - 'Cofio am rai llai ffodus' - Banc Bwyd Rhuthun gyda Bob Ellis

2020
Ionawr 20 - Noson y Dysgwyr gyda Gareth Victor Jones
Chwefror 17 - Trafod Datblygiad Hen Fanc Natwest a thref Rhuthun gyda Maer y Dref, Gavin Harris
Mawrth 16 - Dathlu Gŵyl Ddewi yn Caffi R, gyda adloniant cefndirol gan Elinor Morgan
Ebrill 20 - Gwasanaeth cludo gwaed
Mehefin 15 - Ymweliad a Gwinllan Pant Du, Penygroes, Caernarfon

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Rhiannon Jones
Officer Photo
Llywydd:
Anwen Edwards
1 Cae Hir, Yr Wyddgrug CH7 1TZ
01352 758 216
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Carys Morgan
Cilmeri, 57 Stryd y Brython, Rhuthun LL15 1JA
01824 702 327
Officer Photo
Trysorydd:
Margaret Bryan Williams
Rhiwbebyll Isaf, Llandyrnog, Dinbych LL16 4NA
01824 790 566
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Anwen Williams
Gogledd Ddwyrain Cymru
01745 550 362