Cangen Merched y Wawr Rhuthun
Croeso i gangen Merched y Wawr Rhuthun. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Rhiannon Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Rhuthun yn Dathlu 50

Bu aelodau Merched y Wawr Rhuthun yn dathlu hanner can mlynedd y gangen ym mis Mawrth. Cafwyd gwledd Gŵyl Ddewi yn ‘Caffi R’ a llawer o hwyl wrth hel atgofion a chymdeithasu. Paratowyd cacen dathlu arbennig iawn gan Rhiannon Jones. Bu llawer o chwerthin wrth i’r ‘Ddwy Siân’ ein diddanu gan dystio eu bod yn adnabod ein cymeriadau ac wedi gwneud eu gwaith cartref! Tystiwyd llwyddiant y gangen dros y blynyddoedd gan i ni dderbyn tlws Rhanbarth y Gogledd am ddenu’r mwyaf o aelodau newydd yn ystod 2018/19.

Braf oedd cael cyfle i ddiolch i rai o’r aelodau gwreiddiol a sefydlwyd Merched y Wawr Rhuthun, ac sy’n parhau i ymwneud a’r gangen heddiw. Croesawyd Anwen William, sef Swyddog Datblygu Rhanbarth Maelor i’n plith.

Trosglwyddwyd casgliad y raffl (sef £44) tuag at apêl Dr Janet Cameron at ymgyrch “Menstrual Poverty” yn Ethiopia.

Cafwyd noson i’w gofio ac yn sail gadarn ar gyfer dyfodol llewyrchus i’r gangen yma yn Rhuthun.

Eirwen Carrington, Haf Jones, Marjorie Roberts a Bronwen Wilson Jones – Aelodau sylfaenol y Gangen

 

 

Blaenorol Gweld pob cofnod
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

 • Cangen Rhuthun
  Rhanbarth Glyn Maelor
  Man Cyfarfod: Llys Marchan
  7.30 3ydd Nos Lun y mis

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Rhiannon Jones
  Officer Photo
  Llywydd:
  Anwen Edwards
  1 Cae Hir, Yr Wyddgrug CH7 1TZ
  01352 758 216
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Carys Morgan
  Cilmeri, 57 Stryd y Brython, Rhuthun LL15 1JA
  01824 702 327
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Margaret Bryan Williams
  Rhiwbebyll Isaf, Llandyrnog, Dinbych LL16 4NA
  01824 790 566
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Anwen Williams
  Gogledd Ddwyrain Cymru
  01745 550 362