Cangen Merched y Wawr Rhyd-y-pennau
Croeso i gangen Merched y Wawr Rhyd-y-pennau. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Brenda Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Rhydypennau yn Dathlu’r Aur

Llongyfarchiadau mawr i Gangen Rhydypennau ar ddathlu 50 mlynedd ers ei sefydlu. Bu’r aelodau yn rhannu atgofion lu dros de prynhawn hyfryd yng Ngwesty’r Conrah gyda tair o’r aelodau gwreiddiol  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Cangen Merched y Wawr Rhydypennau yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Cerdded darn o lwybr yr arfordir

Aelodau o’r gangen yn cerdded darn o lwybr yr arfordir.  Noson hyfryd o braf ar nos Lun 1af o Orffennaf. Cerdded o Glanymor, Clarach i’r Prom yn Aberystwyth (yna paned  …Darllen mwy  »
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Awst

 • Man cyfarfod: Neuadd Rhydypennau – 7.30 y.h.

  Rhaglen 2018 - 2019

  2018
  Medi 10fed – 'Lluniau llawen': noson agoriadol yng nghwmni Iestyn Hughes
  Hydref 8fed – Ymweld â'r Frigâd Dan am 7.00y.h.
  Tachwedd 12fed – Llinos Dafis
  Rhagfyr 10fed –Brethyn Cartref Nadoligaidd

  2019
  Ionawr 14eg – Chwaraeon
  Chwefror 11eg – 'Tecstiliau Melindwr' gyda Jan Armstrong
  Mawrth 11eg – Dathlu Gŵyl Ddewi gyda Megan Lloyd Williams
  Ebrill 8fed – 'Brocera' Broc môr gyda Gwawr Davies
  Mai 13eg – Cyfarfod Blynyddol.
  Mehefin – Dathlu'r 50  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd :
  Joyce Bowen
  35 Tregerddan, Bow Street, Ceredigion SY24 5AU
  01970 820 330
  Officer Photo
  Llywydd:
  Eirlys Morgan
  Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
  01974 251 610
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Elizabeth Evans
  Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
  01970 832 745
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jacqueline Edwards ac Olwen Jones
  JE; Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB / OJ; Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)
  01974 251 645 (JE); 01974 251 248 (OJ)
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285