Cangen Merched y Wawr Rhyd-y-pennau
Croeso i gangen Merched y Wawr Rhyd-y-pennau. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Brenda Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Cangen Merched y Wawr Rhydypennau yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Cerdded darn o lwybr yr arfordir

Aelodau o’r gangen yn cerdded darn o lwybr yr arfordir.  Noson hyfryd o braf ar nos Lun 1af o Orffennaf. Cerdded o Glanymor, Clarach i’r Prom yn Aberystwyth (yna paned  …Darllen mwy  »
Man cyfarfod: Neuadd Rhydypennau – 7.30 y.h.

Rhaglen 2018 - 2019

2018
Medi 10fed – 'Lluniau llawen': noson agoriadol yng nghwmni Iestyn Hughes
Hydref 8fed – Ymweld â'r Frigâd Dan am 7.00y.h.
Tachwedd 12fed – Llinos Dafis
Rhagfyr 10fed –Brethyn Cartref Nadoligaidd

2019
Ionawr 14eg – Chwaraeon
Chwefror 11eg – 'Tecstiliau Melindwr' gyda Jan Armstrong
Mawrth 11eg – Dathlu Gŵyl Ddewi gyda Megan Lloyd Williams
Ebrill 8fed – 'Brocera' Broc môr gyda Gwawr Davies
Mai 13eg – Cyfarfod Blynyddol.
Mehefin – Dathlu'r 50Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd :
Joyce Bowen
35 Tregerddan, Bow Street, Ceredigion SY24 5AU
01970 820 330
Officer Photo
Llywydd:
Eirlys Morgan
Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
01974 251 610
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Elizabeth Evans
Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
01970 832 745
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards ac Olwen Jones
JE; Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB / OJ; Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)
01974 251 645 (JE); 01974 251 248 (OJ)
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285