Cangen Merched y Wawr Rhyd-y-pennau
Croeso i gangen Merched y Wawr Rhyd-y-pennau. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Margaret Roberts

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Rhydypennau yn Dathlu’r Aur

Llongyfarchiadau mawr i Gangen Rhydypennau ar ddathlu 50 mlynedd ers ei sefydlu. Bu’r aelodau yn rhannu atgofion lu dros de prynhawn hyfryd yng Ngwesty’r Conrah gyda tair o’r aelodau gwreiddiol  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Cangen Merched y Wawr Rhydypennau yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Cerdded darn o lwybr yr arfordir

Aelodau o’r gangen yn cerdded darn o lwybr yr arfordir.  Noson hyfryd o braf ar nos Lun 1af o Orffennaf. Cerdded o Glanymor, Clarach i’r Prom yn Aberystwyth (yna paned  …Darllen mwy  »
Cangen Rhyd-y-Pennau - Rhanbarth Ceredigion
Man cyfarfod: Neuadd Rhydypennau - 7.30 2il nos Lun y mis

Rhaglen 2019-2020
2019
9 Medi - Talent Lleol - Seren Wyn Jenkins
14 Hydref - Ymweld ag Amgueddfa Ceredigion
11 Tachwedd - 'Ar Werth' - Iestyn Leyshon
9 Rhagfyr - 'Blas y Dolig' gydag Eleri Hughes a Helen McNulty - Cangen Genau'r GLyn yn ymuno a ni

2020
13 Ionawr - GEmau
10 Chwefror - 'Planhigion i Gynhyrhchion' - Sian Jones
9 Mawrth - Cinio Gwyl Ddewi yng nghwmni Caryl Gruffydd Roberts
6 Ebrill - 'Lluniau' Hazel Thomas ein Swyddog Datblygu
11 Mai - Cyfarfod Blynyddol

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd :
Margaret Roberts
Crud yr Awel, Bow Street, Ceredigion SY24 5AT
01970 828 032
Officer Photo
Llywydd:
Eirlys Morgan
Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
01974 251 610
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Elizabeth Evans
Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
01970 832 745
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards
Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB
01974 251 645
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285