Cangen Merched y Wawr Rhydaman a’r Cylch
Croeso i gangen Merched y Wawr Rhydaman a’r Cylch. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Mair Wyn

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Rhydaman a’r Cylch
Rhanbarth Caerfyrddin
Man Cyfarfod: Neuadd y Pensiynwyr
7.00 Nos Wener 1af y mis

2019
Hydref 4 - Noson ymaelodi
Tachwedd 1 - Gwraig Wadd: Iona Llyr, Llandeilo
Rhagfyr 6 - Cinio Nadolig yn yr Hydd Gwyn, Llandeilo (prynhawn)

2020
Ionawr 10 - Grŵp plygain Llandeilo
Chwefror 7 - Marjorie
Mawrth 6 - Cinio Gŵyl Ddewi yn y Plough, Rhosmaen
Ebrill 3 - Noson Dathlu - 50 o flynyddoedd Merched y Wawr Rhydaman a'r cylch
Mai 1 - Gwasanaeth yng nghapel Gellimanwydd, o dan arweiniad Lleisiau'r Cwm - casgliad tuag at 'Mind'
Mehefin 5 - Trip Blynyddol - ymweld a Chegin Gareth Richards, Llambed

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Mair Wyn
Waunffynhonnau, 84B Heol Tir-y-Coed, Glanaman, Rhydaman, Sir Gaerfyrddin SA18 2YF
01269 822 145
Officer Photo
Llywydd:
Helen Davies
2 Bro Celynin, Bronwydd, Caerfyrddin, SA33 6BA
01267 238 682
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Rhian Perks
Llety'r Wenallt, Bronwydd Arms, Caerfyrddin SA33 6BE
01267 230 825
Officer Photo
Trysorydd:
Eirlys Davies
66 Tir Ysgawen, Llangynnwr, Caerfyrddin SA31 2LH
01267 232 734
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Jane Morgan
jane@merchedywawr.cymru
01558 685 737
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Jane Morgan
jane@merchedywawr.cymru
01558 685 737