Cangen Merched y Wawr Rhydaman a’r Cylch
Croeso i gangen Merched y Wawr Rhydaman a’r Cylch. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Mair Wyn

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Rhydaman a’r Cylch
Rhanbarth Caerfyrddin
Man Cyfarfod: Neuadd y Pensiynwyr
7.00 Nos Wener 1af y mis

2018
Hydref 5ed - Noson Ymaelodi
Tachwedd 2il - Noson yng nghwmni Betsan Gallagher
Rhagfyr 7fed - Cinio Nadolig yn Llwyn Iorwg yng nghwmni Gethin Thomas

2019
Ionawr 11eg - Cwis yng nghwmni Edwyn Williams
Chwefror 1af - Noson gyda Mel Morgans
Mawrth 1af - Cinio Gŵyl Ddewi yn yr Hydd Gwyn
Ebrill 5ed - Noson yng nghwmni Aled Hughes
Mai 3ydd - Gwasanaeth Blynyddol yn Festri Capel Gellimanwydd
Mehefin 7fed - Trip Blynyddol

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Mair Wyn
Waunffynhonnau, 84B Heol Tir-y-Coed, Glanaman, Rhydaman, Sir Gaerfyrddin SA18 2YF
01269 822 145
Officer Photo
Llywydd:
Ruth Morgan
Pennant, Heol Mansant, Pontyates, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 5SB
01269 860 454
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Pat Rowlands
Llwyncelyn, 89 Heol-y-Meinciau, Pontyates, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 5SE
01269 861 045
Officer Photo
Trysorydd:
Ann Phillips
Rhoslwyn, 15 Marshlands, Pencader, Sir Gaerfyrddin SA39 9EU
01559 384 558
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Jane Morgan
jane@merchedywawr.cymru
01558 685 737
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Jane Morgan
jane@merchedywawr.cymru
01558 685 737