Cangen Merched y Wawr Rhydymain
Croeso i gangen Merched y Wawr Rhydymain. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Olwen Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Bowlio Deg

Dyma aelodau Cangen Rhydymain fu’n bowlio deg  ym Mharc Glasfryn nos Wener, 15fed o Fehefin.
Llongyfarchiadau mawr iddynt ar ddod i’r ail safle!

Rhes ôl – Nia Jones, Helen Evans, Rhianwen Evans, Gwyneth Lewis. Yn y blaen – Ceri Jones a Mair Rees

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Tachwedd

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

   • Medi

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Rhagfyr

 • Cangen Rhydymain
  Rhanbarth Meirionnydd
  Man Cyfarfod: Neuadd Y Pentref
  7.30 Nos Fawrth 1af y mis

  2018
  Medi 4ydd - Sgwrs am 'Ferched Cymru' gan Bethan James
  Hydref 2il - 'Dylunio dy Dŷ' gyda Gwerfyl Owen Harding
  Tachwedd 6ed - 'Traed Hapus Cymru' yng nghwmni Fred Breakell
  Rhagfyr 4ydd - Gwneud Torch Nadolig gyda Kevin Davies

  2019
  Ionawr 11eg - Swper Nadolig ac Adloniant yn yr Eagles
  Chwefror 5ed - 'Dylanwadau a Choronau' gyda John Price
  Mawrth 5ed - Dathlu Gŵyl Ddewi
  Ebrill 2il - Noson Iechyd Meddwl yng nghwmni Steven Evans-Jones a Alun Caecoch
  Mai 7fed - Cyfarfod Blynyddol
  Mehefin 7fed (Nos Wener) - Ymweliad â Gardd Pont y Tŵr

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Olwen Jones
  Coedrhoslwyd, Rhydymain, Dolgellau, Gwynedd LL40 2BN
  01341 450 258
  Officer Photo
  Llywydd:
  Mona Hughes
  Hafren, Ffordd Pencefn, Dolgellau, Gwynedd LL40 2ER
  01341 423 200
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Eirian Roberts
  Rhydyrefail, Y Parc, Y Bala, Gwynedd LL23 7YP
  01678 540 310
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Bethan Edwards
  Perthi, 5 Cae Gwalia, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7NA
  01678 540 601
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883