Cangen Merched y Wawr Rhydymain
Croeso i gangen Merched y Wawr Rhydymain. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Olwen Jones ac Ann Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cwis Hwyl Cenedlaethol Rhanbarth Meirionnydd

Dyma rai lluniau o aelodau Rhanbarth Meirionnydd yn mwynhau noson Cwis Hwyl Cenedlaethol Merched y Wawr yn Llanelltyd.

Cangen Rhydymain a ddaeth yn drydydd.

Cangen Blaenau Ffestiniog a ddaeth yn ail.

Dyma Freda yn cyflwyno tlws i gangen Llanuwchllyn a ddaeth yn gyntaf yn y Rhanbarth gydag 89 o farciau (ac yn bedwerydd yn Genedlaethol). Llongyfarchiadau mawr!

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
Cangen Rhydymain
Rhanbarth Meirionnydd
Man Cyfarfod: Neuadd Y Pentref
7.30 Nos Fawrth 1af y mis

2018
Medi 4ydd - Sgwrs am 'Ferched Cymru' gan Bethan James
Hydref 2il - 'Dylunio dy Dŷ' gyda Gwerfyl Owen Harding
Tachwedd 6ed - 'Traed Hapus Cymru' yng nghwmni Fred Breakell
Rhagfyr 4ydd - Gwneud Torch Nadolig gyda Kevin Davies

2019
Ionawr 11eg - Swper Nadolig ac Adloniant yn yr Eagles
Chwefror 5ed - 'Dylanwadau a Choronau' gyda John Price
Mawrth 5ed - Dathlu Gŵyl Ddewi
Ebrill 2il - Noson Iechyd Meddwl yng nghwmni Steven Evans-Jones a Alun Caecoch
Mai 7fed - Cyfarfod Blynyddol
Mehefin 7fed (Nos Wener) - Ymweliad â Gardd Pont y Tŵr

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Olwen Jones
Coedrhoslwyd, Rhydymain, Dolgellau, Gwynedd LL40 2BN
01341 450 258
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Ann Jones
Brynderw, Drws y Nant, Rhydymain, Dolgellau, Gwynedd LL40 2BE
01341 450 213
Officer Photo
Llywydd:
Mona Hughes
Hafren, Ffordd Pencefn, Dolgellau, Gwynedd LL40 2ER
01341 423 200
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Eirian Roberts
Rhydyrefail, Y Parc, Y Bala, Gwynedd LL23 7YP
01678 540 310
Officer Photo
Trysorydd:
Bethan Edwards
Perthi, 5 Cae Gwalia, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7NA
01678 540 601
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883