Cangen Merched y Wawr San Clêr
Croeso i gangen Merched y Wawr San Clêr. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Beti-Wyn James

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr San Clêr yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Nadolig mewn Cerddi

Bu aelodau Cangen San Clêr yn  rhan  yng Ngwyl Eglwys y Santes Fair San Cler, sef “Nadolig mewn Cerddi.” Gwelir isod lun o ffenest y Gangen yn seiliedig ar ddarn John  …Darllen mwy  »
Cangen San Clêr
Rhanbarth Caerfyrddin
Man Cyfarfod: Ysgoldy Capel Bethlehem
7.00 3ydd Nos Fawrth y mis

2018
Medi 18fed - Noson Gymdeithasol yn y 'Fox and Hounds'
Hydref 18fed (Nos Iau) - Ymweliad â Changen Glannau Pibwr
Tachwedd 9fed - Cwis Hwyl Cenedlaethol
Tachwedd 20fed - Sgwrs gan Margaret Titterton am ei gyrfa gyda'r BBC
Rhagfyr 18fed - Karolyn Thomas yn Arddangos ei Chrefft

2019
Ionawr 15fed - Cinio Blynyddol
Chwefror 19eg - Sandra Llewelyn yn son am ei thaith i Nepal
Mawrth 16eg - Cinio Llywydd y De yng Ngwesty'r Cliff
Mawrth 19eg - Noson Gawl yn Nantyffin gyda Winnie James
Ebrill 6ed - Cwrs Crefft y De
Mai - Gwibdaith

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Beti-Wyn James
Cartref, Heol Bethlehem, Pwll Trap, San Clêr, Sir Gaerfyrddin SA33 4AN
01994 230 966
Officer Photo
Llywydd:
Ruth Morgan
Pennant, Heol Mansant, Pontyates, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 5SB
01269 860 454
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Pat Rowlands
Llwyncelyn, 89 Heol-y-Meinciau, Pontyates, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 5SE
01269 861 045
Officer Photo
Trysorydd:
Ann Phillips
Rhoslwyn, 15 Marshlands, Pencader, Sir Gaerfyrddin SA39 9EU
01559 384 558
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Jane Morgan
jane@merchedywawr.cymru
01558 685 737
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Jane Morgan
jane@merchedywawr.cymru
01558 685 737